Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Krejcarového spolku v Židenicích

Založení Krejcarového spolku v Židenicích


 • 1887 


 • katastr

  Židenice


 • charakteristika

  Spolek byl založen na podporu chudých dětí, příspěvky členů měly být věnovány na zakoupení školních potřeb.
  Spolek měl ze začátku 75 členů a necelých 50 Korun spolkového jmění (1913 měl spolek 164 členů).


 • zajímavosti

  Po nějaké době přestal spolek nakupovat školní potřeby pro chudé děti (tato činnost byla ze zákona převedena na místní školní rady, což mělo za následek, že spolek začal dětem pořizovat oblečení a obuv).

 • poznámka

  kolem roku 1913 založil spolek čtyři české Mateřské školy (bylo to zejména v ryze českých předměstích, kde hrozilo zakládání německých mateřských školek) - spolek připravoval pro tyto školky vánoční nadílky.
  Za 25 let svého trvání spolek vydal za školní pomůcky 10 028 Korun, za oděvy a obuv 1 738 Korun, za vánoční nadílky 4 249 Korun, za vydržování mateřských škol 20 099 Korun, za splátky domu a ostatní 5 406 Korun (celkem tedy 41 520 Korun).


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018