Založení abstinentního spolku ANTALNIK v Židenicích

1927 (zánik v roce 1939)


ulice

katastr

Židenice


místo

hudební škola Drahomíry Vihanové


charakteristika

Spolek měl šířit zdrženlivost mládeže od pití alkoholu, kouření a hraní karet. Pravidelně se členové scházeli ve školních učebnách.
Vydávali vlastní časopis, měli svou vlajku, rozdávali abstinentní letáky. Také přispívali různými články do časopisů a pracovali v protialkoholních poradnách v Brně. Pořádali i besídky, výstavy, výlety a táboření v přírodě.


účastníci

Ervin Čenkovič - předseda, žák IV. třídy měšťanské chlapecké školy (1938).


zajímavosti

Antalnik znamená "anti" - proti, "al" - alkoholu, "nik" - nikotinu.
V roce 1937 uspořádal Antalnik velkou výstavu o své činnosti v rámci Květinové slavnosti Krejcarového spolku v Židenicích.


poznámka

Pobočky měl v chlapeckých měšťanských školách, organizačně byl rozdělen na 2 skupiny: školní Antalnik pro žáky posledního školního roku a Klub Antalnik jako středisko studující a ostatní mládeže.osoby

Zdeněk Ryšánek
člen spolku Antalnik Bohumil Sláma
člen spolku Antalnik


městská část

související odkazy


Aktualizováno: 07. 07. 2018