Poslední výtisk novin poznamenaných nacistickou cenzurou v Brně

15. 4. 1945


nej...

Brno
poslední výtisk


charakteristika

Hlavní článek Emanuela Moravce na první stránce, nazvaný „K velikému týdnu“, hodnotí mezinárodní situaci po smrti amerického prezidenta F. D. Roosevelta a hledá pro nacistické Německo stopy naděje. "Evropa se mění v pustinu", píše Emanuel Moravec. "Říše bojuje na vlastní půdě o každý kilometr svých cest, o každý vodní tok..."

Zpráva z vůdcova hlavního stanu uvádí o bojích podrobnosti: "V cípu při řece Moravě severovýchodně od Vídně vedly silné nepřátelské útoky ke vlomům, které však byly zahrazeny. Naše oddíly odrazily četné nepřátelské útoky."
O svobodném Hodonínu, bojích vojsk 2. ukrajinské fronty o Břeclav a o tom, že řada jiných obcí na jihu Moravy již uvítala sovětské vojáky-osvoboditele, nebyla v novinách ani řádka.


prameny, literatura

MJ


Aktualizováno: 05. 07. 2018