Internetová encyklopedie dějin Brna

Založena politická strana živnostenská v Židenicích

Založena politická strana živnostenská v Židenicích


  • 11 / 1910 


  • charakteristika

    V roce 1910 byla založena politická strana živnostenská, která položila základy později Živnostensko-obchodnicko-středostavovské strany pro Židenice a Juliánov - zkratka: Ž. O. S. Jejím cílem bylo podporovat střední stav - živnostníky a obchodníky v místě, ve všech zastupitelských orgánech státu, starat se o odbornou přípravu učňů v pokračovacích školách.


  • poznámka

    Zpočátku měla 33 členů.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 08. 07. 2018