Internetová encyklopedie dějin Brna

Úřední potvrzení obvodu četnické stanice Jehnice

Úřední potvrzení obvodu četnické stanice Jehnice


 • 13. 8. 1937 


 • charakteristika

  Velitelství četnického oddělení Brno a Okresní úřad Brno potvrzují obvod četnické stanice Jehnice s příslušným vyobrazením a legendou.


 • zajímavosti

  Na přiloženém plánku jsou barevně zobrazeny hranice četnické stanice Jehnice s vyznačením pochůzkových vzdáleností z Jehnic různými směry v obvodu stanice (kilometry a čas, který je nutný na překonání vzdálenosti).

 • poznámka

  Velikost obvodu četnické stanice Jehnice činila 27,8 km².
  Patřily sem obce: Česká (88 domů, 375 obyvatel), Ivanovice (111 domů, 456 obyvatel), Lelekovice (260 domů, 1 170 obyvatel), Jehnice (148 domů, 680 obyvatel), Ořešín (82 domů, 336 obyvatel). Dále: Slavíčkův mlýn (1 dům, 6 obyvatel), Strážna (2 domy, 4 obyvatelé), zastávka Česká (1 dům, 3 obyvatelé), zastávka Jehnice (1 dům, 3 obyvatelé). Celkem 689 domů a 3 017 obyvatel (celkový součet domů a obyvatel se týká pouze domů občanů, netýká se Slavíčkova mlýna, obou železničních zastávek na trati Brno–Tišnov a údaje, uvedeného jako „Strážna“ -Menš). Průměr obyvatelstva na 1 km² činí 108,5 osob, „národnostní poměry: 100 % české“ .
  „Velitel stanice musí obejíti všechny osady a místa nejméně za 14 dní.“
  Je zajímavé, že i když k Jehnicím u Brna patřila v té době osada Mokrá Hora, nespadala tato osada pod četnickou stanici Jehnice, ale patřila pod policejní ředitelství Brno. Obec se mnohokrát snažila, aby se tato situace změnila, ale nikdy se jí to nepodařilo. Obci to přinášelo různé komplikace v úředním postupu (domovské právo, povolování zábav, atp.).


 • prameny, literatura


 • osoby

  Vilém Langhammer
  působil ve funkci štábního kapitána jako velitel četnického oddělení Brno, kam četnická stanice Jehnice přináležela


 • městská část

  Brno-Ivanovice
  patřily do obvodu četnické stanice Jehnice Brno-Jehnice
  sídlo četnické stanice Brno-Ořešín
  patřil do obvodu četnické stanice Jehnice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018