Cizoložství jednoho brněnského vdovce

23. 7. 1630


místo

Brno


charakteristika

Jiří Wolf Zöblirz, holič a spoluměšťan, seznamuje purkmistra a radu města Brna se svým zločinem, který je zveřejněný a známý. Zörblirz bude mít jako vdovec s jednou služebnou dítě. Tohoto svého pádu velmi lituje a žádá představitele města o jejich stanovisko k tomuto činu, aby věděl, jak se má dále zachovat.
Městská rada zaujala k prohřešku následující stanovisko: s ohledem na prosby viníka a na zákroky mnohých dobrých a ctěných duchovních i světských osob měl Jiří Wolf "dvě následující neděle nebo sváteční dny přijít se svíčkou do místního kostela sv. Jakuba na velkou svatou mši před oltář a v přítomnosti shromážděného lidu se veřejně kát". Co se týče služebné Anežky, měla být po uplynutí šestinedělí vyhoštěna z města.


účastníci

Jiří Wolf Zöblirz, holič a brněnský spoluměšťan,
purkmistr a rada města Brna


poznámka

Oznámení hříšníka bylo posláno na brněnskou radnici před 23. červencem 1630.


Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018