Internetová encyklopedie dějin Brna

Křižíkova + Divišova (Křižíkgasse + Divišgasse)

Křižíkova + Divišova (Křižíkgasse + Divišgasse)
Aktualizováno: 09. 04. 2012

Křižíkova - jižní nároží na Mojmírově náměstí, tzv. "Ascherův dům", rok 1957. MuMB foto, inv. č. 12 353.