Zámecká č. p. 21 (p. Šrom), č. p. 23 (p. Černý)


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  bez bližšího určení


  katastr

  Chrlice


  rok / datum výzkumu

  1929


  nálezová zpráva

  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1908/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  852/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  746/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  228/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Na lokalitě byly rozrušeny tři kostrové hroby z konce pozdní doby kamenné, prozkoumané p. Davídkem.
  První hrob s kostrou obrácenou hlavou k východu byl bez milodarů, druhý s kostrou obrácenou hlavou k západu obsahoval 3 džbánky. Z třetího hrobu byla zachycena jen lebka mrtvého.
  Pohřebiště pokračuje i pod sousedním domem čp. 23 (p. Černý), kde byl nalezen jeden kostrový hrob se dvěma nádobkami.


  kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


  materiál / uložení

  MuMB, inv. č. 67 000–67 002


  osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


  ulice

  městská část

  archeologické výzkumy


  Machan


Aktualizováno: 04. 02. 2019