Internetová encyklopedie dějin Brna

1929: Zámecká č. p. 21 (p. Šrom), č. p. 23 (p. Černý)

Zámecká č. p. 21 (p. Šrom), č. p. 23 (p. Černý)


 • archeologické lokality

  Chrlice
  Zámecká


 • typ výzkumu

  bez bližšího určení


 • katastr

  Chrlice


 • rok / datum výzkumu

  1929


 • nálezová zpráva

  222/86, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR v Brně
  1908/85, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  852/50, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  746/58, výpis z archivu Praha, č. j. 1003/37, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  57/95, Topografie archeologických nalezišť na katastru Chrlic, Archiv ARÚ AV ČR Brno
  228/86, Nálezová zpráva, Archiv ARÚ AV ČR Brno


 • popis

  Na lokalitě byly rozrušeny tři kostrové hroby z konce pozdní doby kamenné, prozkoumané p. Davídkem.
  První hrob s kostrou obrácenou hlavou k východu byl bez milodarů, druhý s kostrou obrácenou hlavou k západu obsahoval 3 džbánky. Z třetího hrobu byla zachycena jen lebka mrtvého.
  Pohřebiště pokračuje i pod sousedním domem čp. 23 (p. Černý), kde byl nalezen jeden kostrový hrob se dvěma nádobkami.


 • kultury

  kultura zvoncovitých pohárů (2 500 - 2 000 př. Kr.)


 • materiál / uložení

  MuMB, inv. č. 67 000–67 002


 • osoby

  Leo Davídek
  vedoucí výzkumu


 • ulice

  Zámecká


 • městská část

  Brno-Chrlice


 • archeologické výzkumy

  1929 Zámecká č. p. 23 (p. Černý)


 • autor

  Machan


Aktualizováno: 04. 02. 2019