Hradisko Chochola


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  zjišťovací výzkum (sondáž)


  trať

  Chochola


  katastr

  Líšeň


  rok / datum výzkumu

  1947


  instituce

  Státní archeologický ústav


  nálezová zpráva

  25/48, Archiv ARÚ AV ČR Brno


  popis

  Pod vedením Josefa Poulíka byla na hradisku vykopána sonda a z ní vyzdvižen červeně zbarvený hrubozrnný střepový materiál, zlomky hliněných kruhů, přeslenů a jednoho kamenného kruhu.


  kultury

  kultura slezskoplatěnická HaB (950/920 - 800 př. Kr.)


  materiál / uložení

  Moravské zemské muzeum


  osoby

  Josef Poulík
  vedoucí výzkumu


  městská část

  prameny, literatura

  článek v odborném periodiku

  "Jihomoravská halštatská sídliště – II"  Machan


Aktualizováno: 24. 02. 2018