Internetová encyklopedie dějin Brna

1998: Běhounská 7

Běhounská 7


 • archeologické lokality

  Běhounská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  32

 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1998

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  10/98, 1998, Brno, Běhounská ul. č.o. 7, přípojka inž. sítě, Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Při hloubení přípojky inž. sítí bylo dokumentováno zdivo původního domu č. 7 před asanací na počátku 20. století, které svým charakterem ukazuje na středověké stáří. K tomuto zdivu bylo na západě přizděno mladší, které příslušelo k novověkému sklepu s proraženou klenbou.


 • kultury

  středověk - novověk


 • ulice

  Běhounská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 16. 03. 2015