Běhounská 7


  archeologické lokality

  typ výzkumu

  záchranný výzkum


  číslo parcely

  32


  katastr

  Brno-město


  rok / datum výzkumu

  1998


  instituce

  Archaia Brno o.p.s.


  nálezová zpráva

  10/98, 1998, Brno, Běhounská ul. č.o. 7, přípojka inž. sítě, Archaia Brno o.p.s.


  popis

  Při hloubení přípojky inž. sítí bylo dokumentováno zdivo původního domu č. 7 před asanací na počátku 20. století, které svým charakterem ukazuje na středověké stáří. K tomuto zdivu bylo na západě přizděno mladší, které příslušelo k novověkému sklepu s proraženou klenbou.


  kultury

  středověk - novověk


  ulice

  městská část

  prameny, literatura


  Sed


Aktualizováno: 16. 03. 2015