Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Seznam událostí  začínající písmenem 
  specifikace 
  události v daném roce 

  1311
  Jan Lucemburský v Brně

  17. 10. 1307
  Potvrzení Rudolfových a Fridrichových privilegií

  8. 8. 1307
  Potvrzení Rudolfových privilegií

  29. 1. 1307
  Osvobození od placení cla v Čechách a na Moravě

  5. 10. 1305
  Svatba Václava III. s Violou Těšínskou

  25. 3. 1297
  "Důlní" privilegium

  7. 3. 1296
  Založení svatopetrské kapituly

  26. 6. 1293
  První názvy brněnských veřejných prostorů

  13. 3. 1293
  Svobodné trhy

  25. 2. 1293
  „Mostné" privilegium

  13. 3. 1292
  Každoroční volba "nových" konšelů

  13. 7. 1291
  Druhý výroční trh (jarmark)

  28. 5. 1276
  Soudní pravomoce brněnského rychtáře

  23. 7. 1268
  Vydáno privilegium k upravení vztahu mezi Židy a křesťany v Brně

  4. 12. 1252
  První uliční název v Brně na falsu ze 13. století
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Husovicích roku 1927. Zdroj: Památník Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Husovicích vydaný na paměť 50tiletého trvání sboru 1881–1931, V Brně-Husovicích 1931, s. 22.