Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Budovcova - pohled od Tylovy k Blahoslavově ulici, rok 1958. MuMB foto, inv. č. 12 339.