Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Němec, Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému, Díl 4., sv. 1., Majon-Od, 708 s., Praha 2000, Paseka, ISBN 80-7203-341-7.

Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnémuAktualizováno: 16. 07. 2018