Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Peterka, Rod barona Aloise Pražáka, In: Genealogické a heraldické informace (GHI), III. v MGHS (XVIII. celé řady), 1999, 8-16, Brno, Moravská genealogická a heraldická společnost, ISSN 0862-8963.

Rod barona Aloise PražákaAktualizováno: 23. 05. 2018