Internetová encyklopedie dějin Brna

náhrobek: náhrobek Kláry Květoňové

náhrobek Kláry Květoňové


 • Vídeňská 96, skupina 58/01


 • náhrobek představuje japonskou bránu "torii", symbolickou to vstupní bránu do svatyně nebo svatého okrsku, v přeneseném slova smyslu pak také do věčnosti


 • katastr

  Štýřice

 • místo

  Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, hrob č. 233


 • autor

  Ing. arch. Jan Letzel

 • prováděcí firma

  Václav Čeřovský, Náchod

 • popis

  Japonská brána "torii" je tvořena dvěma kamennými prostými sloupy jenom náznakem k sobě navzájem nachýlenými a dvěma vodorovnými trámy, jež je oba spojují a mírně je přečnívají.
  Pod dolní příčný trám je zářezem vsunut kamenný kvádr s čelnou stranou sešikmenou, na níž je plastickým písmem uvedeno jméno a životní data zemřelé a pohřbené tam Kláry Květoňové.
  Na zadní rovné straně kvádru je rytý nápis s jménem autora: "Navrhl //Jan Letzel // architekt z Tokya // v Japonsku".
  Na boku kamenného podstavce jednoho ze sloupů - levého z čelného pohledu na hrob - je dole uvedeno jméno výrobce: "V. Čeřovský // Náchod. Č".


 • poznámka

  Na hrobě je umístěna ještě šedobílá žulová schrána s urnou Marie Poláškové (1902–2001), dále náhrobní deska Františka Květoně (1881–1976) a náhrobní deska Oldřicha (1916–2001) a Boženy (1912–2002) Závodných.
  Je velmi pravděpodobné, že náhrobek byl zhotoven Václavem Čeřovským v roce 1911 jako kopie (nově s jménem zemřelé) podle původního návrhu arch. Jana Letzela z konce roku 1909 pro hrob Vratislava Součka (1896–1907) v Náchodě, k čemuž dal autor návrhu výslovný souhlas 25. 3. 1911 dopisem z Tokia. Osud prvního náhrobku (v Náchodě) po roce 1926 zatím není dostatečně znám.


 • text

  Klara //
  Květoňová //
  * 1881 + 1910


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Ústřední hřbitov města Brna
  Vídeňská 96/306


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura


 • autor

  Fl


Aktualizováno: 10. 11. 2019