Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojtěch Outrata

  Vojtěch Outrata


  • * 8.4.1902 Dřevnovice (okres Prostějov) – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Odsouzen stanným soudem v Brně 20. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Rozsudek stanného soudu byl vykonán kolektivně na 72 osobách v Mauthausenu.

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Prostějov, Šafaříkova 47


  • vzdělání

   obchodní akademie

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí světových válek v rodných Dřevnovicích a na pamětní desce obětí 2. světové války


  • zaměstnání

   úředník konzumního družstva „Budoucnost“, později redaktor „Hlasu lidu“ (v letech 1929–1941 šéfredaktor) v Prostějově

  • politická orientace

   Československá sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   DTJ,
   člen městského zastupitelstva v Prostějově


  • pojmenováno

   jméno Vojtěcha Outraty nese jedna z ulic v Prostějově


  • poznámky

   zapojen v odboji v organizaci PVVZ, spolupracoval s přerovskými odbojáři


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Smělík
   spolupráce v odboji Růžena Stoklásková
   spolupráce v odboji


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 20. 1. 1942


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 12. 2019