Internetová encyklopedie dějin Brna

František Šereda

  František Šereda


  • * 2.3.1904 – † 23.6.1944 Netín u Velkého Meziříčí


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v úmrtním protokolu města Brna je uvedeno jako místo úmrtí „gestapo“ a pouze datum zpopelnění v Krematoriu města Brna 30. 6. 1944

  • příčina úmrtí

   zastřelen v lese


  • bydliště

   Praha, Vinohradská 1438/70


  • zaměstnání

   továrník


  • poznámky

   V úmrtním protokolu je u většiny údajů uveden otazník (-Menš).

   Na pamětní desce v Praze, Vinohradská 1438/70, je v úvodu uvedeno:
   „Z tohoto domu odešli, aby se více nevrátili //
   a stali se obětí německé zvůle: //
   František Vladyka uzenářský dělník //
   * 30. VIII. 1919, zatčen 5. XI. 1941, zemř. 19. III. 1942 //
   v koncentračním táboře Mauthausenu. //
   František Šereda továrník //
   * 2. III. 1904 a byl dne 23. VI. 1944 zastřelen //
   v Netínském lese u Vel. Meziříčí. //
   Ing. Ferd. Blavic ředitel průmysl. školy //
   * 16. VII. 1888, zatčen 6. VII. 1944, zemř. 9. I. 1945 //
   v koncentračním táboře v Litoměřicích. //


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 22. 06. 2013