Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Tichý

  prof. Ing. Dr. Alois Tichý


  • * 1.6.1879 Hrubčice na Moravě – † 31.1.1958 Brno


  • profesor nižší a vyšší geodézie Vysoké školy zemědělské v Brně, v letech 1935–1936 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně; civilní geometr


  • zajímavé okolnosti

   patřil mezi spoluzakladatele Lesnické fakulty v Brně


  • bydliště

   Brno:
   - Lesnická 37
   - Drobného 54 (1948)


  • vzdělání

   zemská vyšší reálná škola v Prostějově (1899),
   ČVŠT v Brně (odbor stavební inženýrství - 2. státní zkoušku složil v roce 1905, současně studoval obor zeměměřičství), tamtéž obhájena v roce 1908 dizertační práce "Nové přiblížné způsoby rozdělování chyb v přírůstcích souřadnicových při řešení polygonů"


  • dílo

   napsal devět učebnic, publikoval více než 60 odborných a vědeckých prací


  • zaměstnání

   asistent geodetického ústavu České vysoké školy technické v Brně,
   profesor matematicko-technických předmětů na Zemské střední hospodářské škole v Přerově,
   za 1. světové války působil ve Vojenském zeměpisném ústavu ve Vídni jako vedoucí triangulátor,
   v roce 1919 povolán na Vysokou školu zemědělskou v Brně jako docent pro nižší geodézii, 1927 profesor nižší a vyšší geodézie

  • odborné a zájmové organizace

   řádný člen Akademie Zemědělské v Praze,
   řádný člen Moravské přírodovědecké společnosti v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 78–79

  • pojmenováno

   Tichého posluchárna Ústavu geodézie a fotogrammetrie Lesnické a dřevařské fakulty dnešní Mendelovy univerzity (v roce 1999 při oslavách 80. výročí vzniku fakulty)


  • poznámky

   V roce 1927 jmenován řádným profesorem nižší a vyšší geodézie, současně pověřen přednáškami z fotogrammetrie. V roce 1926 byl jmenován vedoucím Státní výzkumné stanice pro lesnickou geodézii a fotogrammetrii.
   Na Vysoké škole zemědělské v Brně vybudoval velmi dobře vybavený ústav geodézie. Ve výzkumné činnosti se zabýval lesnickou geodézií a fotogrammetrií, byl průkopníkem letecké fotogrammetrie.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Josefa Tichá (Špundová)
   Josef Tichý


  • ulice

   Lesnická
   bydliště Drobného
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Mika, Han, blat, mát


Aktualizováno: 08. 02. 2020