Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Toman

  ThDr. Msgr. Josef Toman


  • * 14.1.1880 Netín u Velkého Meziříčí – † 8.12.1957 Brno


  • římskokatolický kněz, profesor bohosloví na biskupském semináři, prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


  • vzdělání

   1899 maturita na gymnáziu v Třebíči,
   po maturitě dva semestry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, následně přešel na bohoslovecký ústav do Brna,
   po čtyřletém studiu 26. 7. 1904 vysvěcen na kněze,
   teologická fakulta v Olomouci (doktorát)


  • zaměstnání

   jako kněz pracoval nejprve v Prosiměřicích, později v Brně, zde byl nejprve katechetou a následně představeným chlapeckého semináře,
   1919–1923 působil jako duchovní ve Starověcích u Hustopečí,
   poté již natrvalo v Brně jako profesor bohosloví na biskupském semináři,
   v roce 1950 jmenován sídelním kanovníkem stoliční kapituly v Brně (instalován 13. 4. 1950),
   8. 11. 1952 jmenován arcijáhnem a následně prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně (benedikován 8. 12. 1952)

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Ústřední Jednoty Reifeisenek v Brně,
   náměstek starosty „Centrokooperativy“,
   místopředseda Moravské banky,
   za první republiky se angažoval v ČSL, ve třicátých letech se souhlasem brněnského biskupství zastupoval stranu ve výše uvedených hospodářských organizacích


  • hrob

   kapitulní hrobka na Ústředním hřbitově v Brně, skup. 13, hrob č. 94–99


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 21. 02. 2019