Internetová encyklopedie dějin Brna

František Sklenář

  prof. Ing. Dr. František Sklenář


  • * 5.2.1889 Prusinovice (okres Kroměříž) – † 9.5.1970 Brno


  • železniční inženýr, vysokoškolský profesor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Od 15. 11. 1912 do 31. 12. 1914 vojenská služba.
   Od 17. 11. 1915 do konce války jako domobranecký inženýr na italské frontě, tři válečná vyznamenání za statečnost.


  • bydliště

   Prusinovice 161,
   Brno, Havlíčkova 86


  • vzdělání

   maturita na vyšší reálce v Holešově (1907),
   1907–1912 ČVŠT v Brně – odbor stavebního inženýrství,
   doktor technických věd "Statické řešení kolejnice" (1921)

  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná medaile Stavební fakulty Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1969),
   ocenění od Federálního ministerstva dopravy a spojů v Praze (1970)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Pražské akciové strojírny – konstruktér v oddělení mostním a pro železniční potřeby v Adamově a na Smíchově (1912–1914),
   ČVŠT v Brně – konstruktér na Ústavu stavitelství silničního, železničního a tunelového (1. 2. 1915 – 1919)

   Ředitelství státních drah v Brně (1919–1947):
   - od 1919 referent pro vrchní a staniční stavby
   - od 1929 technický rada,
   současně honorovaný docent na ČVŠT v Brně,
   v roce 1946 jmenován řádným profesorem pro obor železniční stavby

   od roku 1947 řádný profesor na Státní vysoké škole technické v Bratislavě (1948/1949 děkan stavební fakulty, 1949/50 proděkan)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 81, řada 2, hrob č. 207–208


  • poznámky

   (informace pro naši encyklopedii poskytl prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., děkujeme)


  • obrazy

   img19719.jpg img19720.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bohuslav Fuchs
   spolupráce na regulačním plánu města Brna Jindřich Kumpošt
   spolupráce na dopravním plánu města Brna Emil Mašík
   profesor na Ústavu stavitelství silničního, železničního a tunelového při ČVŠT v Brně Josef Peňáz
   spolupráce na regulačním plánu města Brna


  • partneři

   Anna Sklenářová (Kantorková)
   sňatek: 28. 6. 1919


  • děti

   Naděžda Sklenářová
   Vladimír Sklenář
   Jiří Sklenář
   Lubomír Sklenář


  • rodiče

   Josef Sklenář
   Terezie Sklenářová (Trhlíková)


  • ulice

   Havlíčkova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   blat


Aktualizováno: 06. 05. 2020

Vladimír Sklenář. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Vladimír Sklenář, děkujeme.