Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Schwarz

  Richard Schwarz


  • * 7.7.1887 Brno – † po 13.6.1942 neznámé místo


  • podnikatel ve vlnařství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
   dítě osobnosti: Regina Schwarz


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu. Po dobu války byla výroba v továrně zastavena.
   Po osvobození Československa byla firma jako německý majetek dána pod národní správu. Ani tentokráte nebyla výroba obnovena a likvidačním správcem byla ustanovena firma Diana v Brně.

  • příčina úmrtí

   zahynul


  • bydliště

   Brno, třída Legionářů 5


  • zaměstnání

   univerzální dědička po zemřelém bratrovi Arthurovi Piskovi, sestra Regina Schwarz, požádala v roce 1920 úřady o schválení obnovení provozu na Cejlu 55 a zároveň požádala o zápis jako majitelka firmy do obchodního rejstříku pro jednotlivce,
   kolektivní prokura firmy byla udělena jejímu manželovi JUDr. Emilu Schwarzovi a Ludwigu Wengefeldovi (továrnímu řediteli), jednotlivá prokura synovi Richardu Schwarzovi (obchodníkovi v Brně),
   v roce 1921 se firma přeměnila ve veřejnou obchodní společnost, když do ní vstoupili bratři JUDr. Robert Schwarz (advokát ve Vídni) a Richard Schwarz


  • poznámky

   deportován z Brna 28. 1. 1942 transportem U-451 do Terezína, odtud dne 13. 6. 1942 transportem AAi-470 na neznámé místo, zahynul


  • prameny, literatura


  • partneři

   Lise/Louise Schwarz (Tugendhat)
   sňatek: 15. 11. 1923, Brno (městská rada)


  • děti

   Thomas Schwarz
   Renate Schwarz


  • rodiče

   Marek/Emil Schwarz
   Regina Schwarz (Pisko)


  • sourozenci

   Robert Schwarz


  • ulice

   třída Legionářů
   bydliště doložené v roce 1923 (dnes třída Kpt. Jaroše)


  • události

   28. 1. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "U"
   v transportu měl číslo 451


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018