Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Gottfried Erfurt

  Johann Gottfried Erfurt


  • * patrně 1760 Ronnenburg (Německo) – † 8.1.1814 Staré Brno (nyní část Brna)


  • podnikatel ve vlnařství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Německo, Habsburská monarchie, Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   roku 1784 se vystěhoval ze Saska do Habsburské monarchie pod dojmem zpráv o zdejší podpoře řemesel


  • bydliště

   Brno, Josefov č. 53 (nyní Příční ulice č. 8)


  • zaměstnání

   na Moravě pracoval nejprve jako dílovedoucí manufaktury na vlněný cajk v Uničově (okr. Olomouc), ve Fulneku (okr. Nový Jičín), v Bílsku ve Slezsku, Bučovicích (okr. Vyškov) a nakonec v Brně, kde byl zaměstnán u cajkářského mistra Antonína Schuberta po dobu tří a půl roku

   poté se chtěl osamostatnit a začal pracovat bez udělení mistrovského práva brněnským cajkářským cechem, posléze podaná žádost o udělení mistrovského práva byla proto zamítnuta

   v roce 1802 mu vrchní úřad křižovnické komendy na Starém Brně sdělil, že se má prokázat mistrovským právem, jinak bude jeho dílna zapečetěna a zásoby surovin a zboží zabaveny a prodány,
   Johann Gottfried Erfurt se obrátil na zemské gubernium s žádostí o ochranu před cajlkářským cechem,
   v roce 1803 gubernium rozhodlo v jeho prospěch s dodatkem, že uváděné důvody brněnským magistrátem jsou nepřípustným omezením v podnikání, že žadatel již 23 let pracoval při výrobě cajků, kazimíru a štruku a nebylo tedy pochybnosti o jeho schopnostech a důvěryhodnosti (gubernium mu proto mistrovské právo přes zjevný nesouhlas brněnského cechu udělilo)


  • poznámky

   za dům na brněnském předměstí Josefov zaplatil celkem 1 800 zlatých


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Sophie Erfurtová (Andresová)


  • děti

   Karl Friedrich Erfurt
   Heinrich Erfurt
   Marie Eleonora Erfurtová
   Marie Magdalena Erfurtová
   Ernst Christian Friedrich Erfurt

   další děti (2)...


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016