Internetová encyklopedie dějin Brna

Otmar Kučera

  generálmajor v. v. Otmar Kučera


  • * 13.7.1914 Brno-Juliánov – † 6.6.1995 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; letec, velitel 313. čs. stíhací perutě ve Velké Británii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČR


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z nejlepších čs. stíhacích pilotů v době 2. světové války. Samostatně i ve spolupráci zaznamenal 8 sestřelů nepřátelských strojů. Patří mezi letecká "esa".


  • bydliště

   Brno, Skladištní 42 (rok 1948)

  • čestný občan

   Brno, 1. 9. 1998


  • vzdělání

   1925–1927 prima a sekunda Čs. státního reálného gymnázia na Vídeňské ulici v Brně,
   1927–1928 měšťanská škola v Merhautově ulici, Brno,
   1928–1931 vyučen strojním zámečníkem,
   1933–1935 absolvoval Školu pro odborný dorost letectva při vojenském leteckém učilišti v Prostějově,
   25. 3. 1945 maturita na čs. státní reálce v Lianwrtyd ve Walesu (Velká Británie)

  • vyznamenání a pocty

   československá:
   - Řád M. R. Štefánika III. stupně (1992)
   - 5x Čs. válečný kříž 1939 (2x 1941, 1942, 1944, 1945)
   - 3x Čs. vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem (1941, 1943, 1946)
   - Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. stupně (1946)
   - odznak Zasloužilý vojenský letec (1968)
   - Čestný odznak čs. vojenského pilota (1990)
   - Čestný občan města Brna (in memoriam 1998)

   britská:
   - Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž, DFC) - 29. 9. 1942


  • poznámky

   Dne 1. 8. 1935 přidělen k 8. pozorovací letce Leteckého pluku 2 Dr. Edvarda Beneše v Olomouci, v březnu 1939 demobilizován v hodnosti délesloužícího četaře - polního pilota; srpen 1939 první (neúspěšný) pokus o odchod do zahraniční armády.
   Dne 24. 12. 1939 odchod do zahraničí spolu s pilotem Jaroslavem Dohnalem a Jaroslavem Kotáskem, budoucím parašutistou skupiny SPELTER.
   Dne 24. 2. 1940 odjezd francouzskou lodí Providence z Bejrútu do Marseille; 3. 3. 1940 prezentován u čs. armády v Agde (Francie), zařazen k letecké skupině - po vpádu německých armád do Francie se bojů neúčastnil; 19. 6. 1940 odjel z Bordeaux lodí Rotour III do Velké Británie, 21. června přistál ve Falmouthu; 2. 8. 1940 přijat jako vojín-nováček (AC2) do britského Královského letectva (RAF); září 1940 odeslán k výcviku k 6. OTU v Sutton Bridge; 5. 11. 1940 převelen v britské hodnosti Sergeant (četař) k 111. britské stíhací peruti; 15. 4. 1941 převelen k 312. čs. stíhací peruti; 26. 11. 1941 povýšen do nejnižší britské hodnosti Pilot Officer (poručík); 14. 4. 1942 přemístěn k 313. čs. stíhací peruti; červen-prosinec 1942 po ukončení prvního operačního turnusu odvelen do výcvikové sekce Inspektorátu čs. letectva v Londýně; 22. 9. 1942 povýšen do hodnosti Flying Officer (nadporučík); květen-červen 1943 absolvoval Fighter Leader School (Škola pro velitele stíhacích jednotek); 1. 9. 1943 jmenován velitelem letky B 313. stíhací peruti a zároveň povýšen do hodnosti Flight Lieutenant (kapitán); červen-listopad 1943 po odlétání druhého turnusu opět přidělen k Inspektorátu čs. letectva v Londýně; 24. 6. 1944 svatba s Alexandrou Olmerovou, pracovnicí ústředí Čs. Červeného kříže v Londýně; 15. 11. 1944 jmenován velitelem 313. čs. stíhací peruti a zároveň povýšen do hodnosti Squadron Leader (major), v této funkci setrval až do konce války.
   Dne 13. 8. 1945 návrat do vlasti; 18. 8. 1945 narozena v Londýně dcera Alexandra Kučerová (provdaná Šulcová, univ. prof., MUDr.); dne 1. 1. 1946 přijat do služebního poměru vojáka z povolání; 16. 1. 1946 zástupce velitele Leteckého pluku 7 "Invazního" v Brně; dne 28. 10. 1946 stal se štábním kapitánem letectva; listopad 1946 – září 1948 velitel cvičné letky 3. letecké oblasti; březen 1948 povýšen na majora letectva; 6. 9. 1948 jmenován velitelem Leteckého pluku 7 "Invazního" v Brně.
   Dne 14. 1. 1949 zatčen, odvezen do Prahy na Hradčany ("Domeček") a v únoru zpět do Brna na Špilberk; 30. 4. 1949 zproštěn služby; 3. 6. 1949 proces u Státního soudu v Brně, pro nedostatek důkazů osvobozen; 1. 11. 1949 propuštěn z armády, degradován na vojína.
   Od počátku 50. let pracoval u Pozemních staveb Brno ("Písečňák" Juliánov), dále jako vedoucí kuchyně v chlapeckém internátu, závozník, izolatér a jako garážmistr ve stavebním družstvu; 1963 rehabilitován, povýšen na podplukovníka; 1990 povýšen na plukovníka v.v.; 30. 9. 1993 povýšen na generálmajora v. v.


  • obrazy

   img1209.jpg img1211.jpg img1212.jpg img1213.jpg img1210.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Alexandra Kučerová (Olmerová)
   sňatek: 24. 6. 1944, Londýn


  • děti

   Alexandra Šulcová (Kučerová)


  • rodiče

   Žofie Kučerová (Pavlíčková)


  • ulice

   Skladištní
   bydliště (dnes Šumavská)


  • autor

   JMik, Alka


Aktualizováno: 26. 10. 2019

Velitel 313. perutě Otmar Kučera ve svém letounu Spitfire.