Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Sirotek

  Ing. arch. Jaromír Sirotek


  • * 20.2.1921 Brno – † 17.10.2005


  • architekt; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Sirotkova 58,
   Brno, Antonínská 26


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně - Žabovřeskách (absolvent v roce 1940),
   vyšší průmyslová škola - abiturientský kurs stavitelství (ukončeno v roce 1942),
   brněnská technika - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška složena v roce 1949)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent u profesora Bedřicha Rozehnala (do roku 1958),
   Stavoprojekt Brno (1958–1960),
   Státní projektový ústav obchodu v Brně (1960–1970),
   Chemoprojekt (1971–1984)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek posluchačů architektury VUT (předseda),
   Svaz architektů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 20, hrob č. 174


  • poznámky

   Po maturitě pracoval v době, kdy byly uzavřeny české vysoké školy a jeho otec byl uvězněn, v kanceláři architekta Jana Víška. Potom byl odvlečen na nucené práce v Trondheimu v Norsku, odkud v roce 1945 uprchl a po dramatickém pěším pochodu se dostal do Švédska a odtud do Anglie, kde vstoupil do československého zahraničního vojska. Odveden 11. 5. 1945 ve Velké Británii, osobní číslo: Z; T-5441.
   Po válce se zapsal na architekturu na VUT v Brně, kde vystudoval u profesorů Bedřicha Rozehnala, Bohuslava FuchseJaromíra Krejcara.
   Jako ředitelem Státního projektového ústavu obchodu v Brně umožnil řadě architektů uplatnit jejich talent: v Brně Zdeňku Řihákovi, Růženě ŽertovéJanu Tymichovi, v pražské filiálce Aleně Šrámkové, Jindřichu Pulkrábkovi a Michalovi Sborwitzovi a v bratislavské filiálce Ivo Matušíkovi. Stavěli většinu špičkových hotelových a obchodních staveb po celé republice. Pod vedením architekta Sirotka patřil Státní projektový ústav obchodu k předním projektovým ústavům.
   V roce 1968 se stal členem vedení celostátního Svazu architektů, podporujícího Pražské jaro, a v roce 1970 řídil i poslední schůzi, na níž se vedení odmítlo dobrovolně rozpustit. Svaz architektů byl potom násilně rozpuštěn dekretem ministra vnitra a Sirotek byl poté označen jako persona non grata. Byl odstraněn i z pozice ředitele ústavu a odešel do Chemoprojektu, kde pracoval až do odchodu do důchodu asi v roce 1984.
   Byl to velmi vzdělaný a laskavý muž. Byl dvakrát ženatý, s první ženou Bohumilou měl dva syny. Po smrti své první ženy si vzal paní Věru, chemickou inženýrku, která se za války narodila českým exulantům v Anglii. S ní měl třetího syna.
   Pan architekt Sirotek byl také blízkým přítelem básníka Jana Skácela a jeho ženy, které často navštěvoval, básníka Adolfa Kroupy nebo malíře Bohumíra Matala. Udržoval také úzké styky s prof. arch. Antonem Schweighoferem z Technické univerzity ve Vídni, který byl v roce 1993 jmenován čestným doktorem VUT v Brně.
   (Medailonek pro naši encyklopedii zpracoval čtenář naší encyklopedie, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Armin Delong
   J. Sirotek navrhl ústav pro A. Delonga Bohuslav Fuchs
   profesor Jaromír Krejcar
   profesor Adolf Kroupa
   přítel Bohumír Matal
   přítel
   další osoby (8)...


  • partneři

   Bohumila Sirotková
   Věra Sirotková


  • rodiče

   Karel Sirotek
   Božena Sirotková (Dvořáková)


  • ulice

   Sirotkova
   bydliště doložené v roce 1948 Antonínská
   bydliště od roku 1974


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, mát, blat


Aktualizováno: 28. 03. 2020