Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Marcha

  Jaroslav Marcha


  • * 26.5.1880 Babice nad Svitavou, okr. Brno-venkov – † 29.12.1961 Brno


  • spisovatel; novinář; poslanec


  • pseudonym

   různé, Jaroslav Marcha užíval od roku 1905

  • rodné jméno

   Dominik Nejezchleb

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1918 člen prvního Národního shromáždění. Jako čs. spisovatel v roce 1948 uveden ve World Biography, New York.


  • bydliště

   Babice čp. 18 (rodný dům),
   Olomouc, Laudonova třída 9 (doloženo v roce 1908),
   Brno, Lerchova 29 (1925–1961)


  • vzdělání

   základní, literární samouk

  • jiné pocty

   pamětní deska na rodném domě v Babicích nad Svitavou, 1990 (autor František Pokorný),
   pamětní deska v Babicích nad Svitavou na Alexandrově rozhledně (odhalena 29. 12. 2011 ve 13.00 hodin)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1907–1910 člen redakcí Rolnických listů, Selských listů a Moravského venkova,
   1910 tajemník agrární strany pro Moravu a Slezsko,
   1920–1935 člen poslanecké sněmovny,
   1935–1939 senátor

  • politická orientace

   člen agrární strany

  • odborné a zájmové organizace

   1936–1941 předseda Moravského kola spisovatelů (později čestný předseda),
   předseda Sdružení poslanců - novinářů v Praze,
   místopředseda dozorčí rady spořitelny a správní rady pojišťovny,
   člen správní rady firmy Novák a Jahn atd.,
   adresa kanceláře: Brno, Kiosk 7


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25b, hrob č. 4–5


  • poznámky

   Zastával řadu politických funkcí, publikacemi a články přispíval k šíření hospodářské osvěty. Intenzívně se podílel na moravském kulturním životě, mj. byl v letech 1936–1941 předsedou Moravského kola spisovatelů. Zprvu přispíval verši do regionálních časopisů, pak se prosadil především drobnými prózami z venkovského života, těžícími ze vzpomínek na dětství a z přírodních dojmů.
   Zemská správa politická na Moravě povolila výnosem ze 16. 6. 1925 změnu příjmení Nejezchleb na Nejezchleb-Marcha, osobní jméno Dominik nebylo součástí povolené změny (-Menš).
   Pamětní deska, odhalená 29. 12. 2011 v den padesátého výročí úmrtí, se stala 77. památníkem Lesnického Slavína Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.


  • obrazy

   img1817.jpg img12586.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bohuslav Fuchs
   Bohuslav Fuchs byl architektem domu Jaroslava Marchy na Lerchově ulici Dominik Pavlíček
   kolegové z redakce Lidových novin


  • partneři

   Antonína Nejezchlebová-Marchová (Tomečková)
   sňatek: 3. 11. 1908, Veselí nad Moravou


  • děti

   Jaroslav Marcha
   Zdenka Laudátová


  • rodiče

   Dominik Nejezchleb
   Františka Nejezchlebová (Sedláková)


  • ulice

   Lerchova
   bydliště v letech 1925-1961


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   erh, Menš


Aktualizováno: 16. 02. 2020

Jaroslav Marcha. Fotografii poskytla dcera Jaroslava Marchy Zdenka Laudátová.