Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Černocký

  Josef Černocký


  • * 11.4.1915 Ostrava-Zábřeh – † 1.7.1970 Brno


  • varhaník, pedagog a rozhlasový hudební režisér


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Přadlácká 10 (1945–?)
   - třída Kpt. Jaroše 39a (?–1970)


  • vzdělání

   již za studií na gymnáziu v Ostravě (1934 maturita) se hudebně vzdělával u Bedřicha Antonína Wiedermanna v Praze,
   1934–1938 pražská konzervatoř (varhanní hra u Bedřicha Antonína Wiedermanna, hudební teorie u Otakara Šína a sborový zpěv u Františka Spilky),
   souběžně s konzervatoří studoval také hudební vědu na FF UK, kterou kvůli uzavření vysokých škol za okupace absolvoval až v roce 1945

  • vyznamenání a pocty

   Vzorný učitel (1955),
   Za vynikající práci (1965),
   Pamětní plaketa - Ústřední výbor Národní fronty k 50. výročí Československa - za výjimečné zásluhy (1968),
   Pamětní medaile k 50. výročí vzniku konzervatoře v Brně (1969)


  • dílo

   - kritiky v Národních listech (1935–1939)
   - rukopisy chrámových skladeb a sborů


  • zaměstnání

   po smrti otce (v letech 1932–1946) varhaník a ředitel kůru v Ostravě-Zábřehu,
   1940–1945 režisér ostravské rozhlasové stanice,
   1945–1968 pedagog na brněnské konzervatoři,
   1947–1968 pedagog na JAMU, od roku 1952 vedoucí varhanního oddělení,
   1949–1952 pedagog na Tříletém varhanním kursu Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých skladatelů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25c, hrob č. 52


  • poznámky

   Koncertně vystupoval od roku 1936, také v zahraničí - např. Maďarsko (1955), Německo (1957). V Československu např. na Pražském jaru, Bratislavské jary, Festivalu L. Janáčka. Jeho hra na varhany byla oceňována pro virtuozitu, barevnost a osobitý zvuk. Na repertoáru měl zejména české a moravské skladatele 20. století.

   V Brně žil od roku 1946. Už od roku 1945 vyučoval na brněnské konzervatoři hru na varhany, varhanní improvizaci, zařízení varhan a vyučovací praxi. Jako pedagog působil také na Tříletém varhanním kursu, i zde měl na starost hru na varhany a zařízení varhan.
   Navrhl rekonstrukci varhan v koncertním sále brněnského Stadionu, podílel se na stavbě varhan v Domě umění ve Zlíně.

   Bojoval za to, aby varhany získaly nové společenské uplatnění, nejen církevní, a aby byl jejich význam hodnocen rovnoprávně s ostatními hudebními nástroji.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bedřich Antonín Wiedermann
   učitel


  • partneři

   Drahomíra Černocká
   sňatek: 25. 10. 1941 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě


  • rodiče

   Josef Černocký


  • ulice

   Přadlácká
   bydliště třída Kpt. Jaroše
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Mal, mát


Aktualizováno: 08. 04. 2020