Internetová encyklopedie dějin Brna

Erwin Freiwillig

  Erwin Freiwillig


  • * 13.12.1914 Brno – † 24.12.1966 Brno


  • brněnská figurka, přezdívaná „Evžen Petrolín“


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Německá říše, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   „Po II. světové válce založili studenti právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně „Klub přátel Ervína Petrolína“. Klub vydával cyklostylovaný časopis ‘Koníček` a  ‘prezidentem’ klubu byl zvolen posluchač právnické fakulty pan Jiří Blum, který po roce 1948 zmizel někde za kopečky. (…) Dominantní postavení v klubu měl však Ervín, který byl slavnostně pasován patronem klubu.“ Luboš Staněk: Vyprávění o figurkách, lidech a lidičkách z města Brna. Nakladatelství Vigneta print, Brno, 2003, str. 9.


  • bydliště

   Brno-Černovice, Húskova 2,
   Brno: Kamenomlýnská 76 a 56, Václavská 7


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 89, hrob č. 114–116


  • poznámky

   Erwin se narodil svobodné matce Julii jako normální zdravé dítě. Ve věku osmi let však onemocněl spálou, v důsledku čehož se u něj projevila mentální retardace a část svého života strávil v Ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích.
   Za protektorátu (v roce 1942) byl z ústavního léčení propuštěn, bezprostředně nato jej matka přihlásila k německé národnosti a po skončení války byl Erwin zařazen do divokého odsunu německého obyvatelstva, brněnského „pochodu smrti“ dne 31. 5. 1945. Ze sběrného tábora v Pohořelicích byl však zřejmě ze zdravotních důvodů vrácen zpět do Brna, kde v roce 1951 získal československé občanství. Dle vzpomínek pamětníků se stal osobitou brněnskou figurkou, pohyboval se po centru Brna a ochotně posluhoval zaměstnancům Taxislužby u stanoviště na náměstí Svobody. Erwinův život ukončila na Štědrý den roku 1966 jeho matka. Ve snaze zachránit syna před pobytem v ústavu jej otrávila a sama poté spáchala sebevraždu.
   (Tento encyklopedický záznam pro naši encyklopedii zpracoval a fotografii poskytl dne 12. 1. 2014 pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


  • obrazy

   img16490.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Julie Freiwillig


  • ulice

   Kamenomlýnská
   bydliště, bývalá osada Kamenný mlýn Václavská
   bydliště Húskova
   pobyt v ústavu choromyslných


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 06. 2019

Náhrobek v místě posledního odpočinku Erwina Freiwilliga. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Jiří Skoupý, děkujeme.