Internetová encyklopedie dějin Brna

Tomáš Čoupek

  Tomáš Čoupek


  • * 25.2.1917 Brno – † 1.6.1942 Brno - Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Komín, Hauptstrasse - Hlavní 75,
   Praha XII, Mauergasse 89


  • vzdělání

   obecná škola v Brně-Komíně,
   první státní česká reálka v Brně na Antonínské ulici (1935 maturita s vyznamenáním),
   po maturitě jednoroční studium státního účetnictví


  • zaměstnání

   zapisovatel („Aktuaradjunkt“)


  • poznámky

   V devatenácti letech dobrovolně nastoupil vojenskou prezenční službu u dělostřeleckého pluku 106 v Olomouci. Odtud po roce odešel jako četař aspirant do vojenské akademie v Hranicích, odkud byl po ročním studiu vyřazen jako poručík dělostřelectva. Sloužil u dělostřeleckého pluku 126, 8. baterie, v Žilině až do okupace a demobilizace.
   Poté pobýval několik měsíců doma v Brně-Komíně a na podzim 1939 nastoupil službu u obce Česká Třebová jako aktuárský adjunkt. V listopadu 1941 byl v téže funkci přeložen do Prahy na ministerstvo zemědělství a lesnictví, odtud pravidelně každých čtrnáct dnů zajížděl k rodičům do Brna. Naposled přijel 1. května večer před dvojsvátkem (1. květen se oslavoval v sobotu 2. května).
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 6. 1942.

   Vzpomínka:
   "V sobotu 2. května 1942 odpoledne byl na fotbalovém zápase v Žabovřeskách ve společnosti svého bratrance Ludvíka Čoupka mladšího. Téhož dne večer v 7 hodin na telefonickou výzvu jmenovaného odešel z domu s podotknutím, že se za 2 hodiny vrátí. Jak jsme se později dověděli, odešel na schůzku se svým bratrancem Jindrou Čoupkem, který jako vrátivší se parašutista z Anglie se skrýval u Ludv. Čoupka ml. v Komíně, Hlavní tř. č. 76. Tam za společné debaty byli večer v 11 hodin překvapení gestapem za pomoci bývalého tajného policisty Flor. Hažmuka. Po čtyřtýdenním věznění v Kaunicových kolejích v Brně byl dne 1. června 1942 popraven společně se svými bratranci Ludv. Čoupkem a Ladisl. Staňkem.
   Už od doby okupace zúčastňoval se ilegálních schůzek bývalých čsl. důstojníků a po návratu parašutisty Jindry Čoupka měl za úkol obstarati tomuto byt v Praze, aby společně i s ostatními mohli ilegálně pracovat. Stanislav Čoupek, otec, rolník, Brno-Komín, V dědině 18."
   Pozor: ve vzpomínce je skutečně napsáno Hlavní tř. č. 76!


  • obrazy

   img3128.jpg


  • pojmenované ulice

   ulice Čoupkových (Komín)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jindřich Čoupek
   bratranec; popraven za pomoc členům skupiny Bivouac


  • rodiče

   Stanislav Čoupek
   Marie Čoupková (Skalská)


  • ulice

   Hauptstrasse - Hlavní
   bydliště (dnes ulice Hlavní)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Hlavní 75/01


  • události

   2. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2225 b
   1. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 1. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 10. 2019

Tomáš Čoupek. MuMB - sbírky, inv. č. 150 285.