Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Hudec

  doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.


  • * 18.11.1927 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – † 10.11.2017 Brno


  • zoolog a ekolog, ekologický ornitolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • bydliště

   Mokrá Hora (dnes Brno-Řečkovice a Mokrá Hora),
   Brno, Hluboká 5


  • vzdělání

   1938–1946 státní reformované reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   1946–1950 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1951 titul RNDr., 1959 CSc., 1991 DrSc., 1991 docent pro obor zoologie)

  • vyznamenání a pocty

   Cena ministra životního prostředí za významný přínos české ornitologii,
   Cena Josefa Vavrouška za významnou práci v oblasti ekologie a životního prostředí (2006),
   Literární cena Josefa Hlávky za publikaci Atlas hnízdících ptáků v České republice,
   Cena předsedy Akademie věd ČR za propagaci vědy (2012)


  • dílo

   Je autorem či spoluautorem 114 vědeckých sdělení, 542 článků v časopisech popularizačního zaměření, 29 knih a čtyř knižních překladů z němčiny.

   Zpracoval data týkající se výskytu, distribuce druhů a četnosti populací ptáků v Československu, později v České republice, která využil v důležitých ornitologických monografiích: Fauna Československa (České republiky) – ptáci, která vyšla v několika svazcích a reedicích, Handbuch der Vogel Mitteleuropas, Birds of the Western Palearctic a Birds of the Western Palearctic – Concise Edition (zkrácené vydání).


  • zaměstnání

   1950–1955 učitel na základní škole v Bohumíně-Pudlově a na gymnáziu Ostravě-Přívoze,
   1955–1990 Československá akademie věd - Ústav pro výzkum obratlovců v Brně a Ústav systematické a ekologické biologie (vedoucí ornitologického oddělení, zástupce ředitele ústavu),
   PřF MU v Brně - katedra zoologie a antropologie (1968–1970), po roce 1990 spolupráci obnovil

  • odborné a zájmové organizace

   Československá ornitologická společnost,
   Československá společnost zoologická,
   Český svaz ochránců přírody


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 47, hrob č. 158


  • poznámky

   habilitační řízení, zahájené v roce 1970, bylo v době normalizace přerušeno


  • soubory ke stažení

   Oznámení o posledním rozloučení s Karlem Hudcem.pdf [134.9 kB]

  • Za Karlem Hudcem - smuteční promluva Jana Laciny.pdf [206 kB]


  • obrazy

   img19860.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Miloslav Sonny Halas
   přítel


  • rodiče

   Anna Hudcová (Šauerová)
   Karel Hudec


  • sourozenci

   Mojmír Hudec
   Vlasta Havlásková (Hudcová)
   Libuše Lorenčíková (Hudcová)
   Věra Plochová (Hudcová)


  • ulice

   Hluboká
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 04. 02. 2018

Karel Hudec v rozhovoru s paní Ulrichovou. Snímek ze září 2014 pro naši encyklopedii poskytla Ludmila Ulrichová, děkujeme.