Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Janeček

  Antonín Janeček


  • * 28.3.1878 Kvasice (Kroměříž) – † 9.3.1947 Brno


  • učitel zpěvu


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Sirotčí 7 (služební byt v rektorátní budově Masarykovy univerzity - do roku 1934),
   Brno, Rokytova 4


  • vzdělání

   české gymnázium v Kroměříži,
   právnická fakulta v Praze
   studium hry na klavír u Karla Hoffmeistera,
   studium zpěvu v Pivodově a Wallersteinově škole v Praze


  • dílo

   publikace Pěvecké umění (1931),
   referáty o zpěvu v Československé republice a v revue Salon


  • zaměstnání

   domácí učitel ve šlechtických rodinách,
   1910–1915 kandidát notářství,
   1915–1918 válečná služba,
   1919–1938 rektorátní rada a ředitel kanceláře Masarykovy univerzity v Brně,
   zabýval se sólovým zpěvem (v praktické i teoretické rovině)


  • poznámky

   pohřeb 15. 3. 1947 v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži


  • prameny, literatura


  • autor

   Mal, Kal


Aktualizováno: 04. 03. 2020