Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaromír Tomeček

  JUDr. Jaromír Tomeček


  • * 30.9.1906 Kroměříž – † 15.7.1997 Brno


  • spisovatel, překladatel


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1926 odešel na Podkarpatskou Rus.
   Od roku 1929 působil v Podzakarpatské Rusi jako správní úředník a jako obvodní notář - nejprve v Dercenu, od roku 1930 v Lalově.
   Od roku 1934 byl vedoucím notářem ve Volovém (dnes Mežgorje). V březnu 1939, po vyhlášení protektorátu a záboru Podkarpatské Rusi Maďarskem, se vrátil na Moravu.


  • bydliště

   Kroměříž,
   Brno (od roku 1940), Tábor 22 (1948)


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Kroměříži,
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946 titul JUDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   úředník v Rákošíně,
   správní úředník a obvodní notář v Podkarpatské Rusi,
   úředník Zemského úřadu,
   v roce 1944 byl totálně nasazen jako dělník v brněnské slévárně,
   po roce 1945 tajemník Zemské kulturní rady v Zemském národním výboru,
   od roku 1948 pracoval ve Studijním a plánovacím úřadě v Brně - byl redaktorem publikací převážně zaměřených na vztah architektury a životního prostředí,
   v letech 1954–1962 redaktorem časopisu Host do domu,
   poté se věnoval spisovatelské tvorbě


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e hrob č. 35 (přírodní náhrobek z bulharského vápence vytvořil sochař Milivoj Husák v roce 1998)


  • poznámky

   užíval šifer: jt., tom.


  • obrazy

   img16055.jpg img7332.jpg img7333.jpg img7334.jpg


  • pojmenované ulice

   Tomečkova (Lesná)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Přichystal
   spolupráce Václav M. Wittner
   člen kroužku mladých básníků v Brně


  • partneři

   Blanka Tomečková (Štěpánková)


  • ulice

   Tábor
   bydliště


  • osoba na objektech

   J. Tomeček
   busta: Kociánka 2-6/04 J. Tomeček
   pamětní deska: U Buku 0/03


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   5. 4. 2017
   Výstava Host do domu
   redaktor časopisu v letech 1954–1961
   8. 9. 1994
   Slavnostní otevření Rektorátu Masarykovy univerzity


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 04. 08. 2019

Jaromír Tomeček. MuMB sbírky, inv. č. 3460/4134.