Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Adamec

  Msgre Antonín Adamec


  • * 9.6.1853 Nemojany (okres Vyškov) – † 24.5.1913 Brno


  • římskokatolický kněz, kanovník, pedagog a literát


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Jeho třídním profesorem na gymnáziu byl známý etnograf František Bartoš. Na škole navštěvoval i včelařský kurs a literární kroužek.
   Všichni tři bratři postupně navštěvovali stejný pedagogický ústav.
   V roce 1885 přivedl Antonín do bohosloveckého ústavu svého mladšího bratra Františka a přivedl ho k včelařství.


  • vzdělání

   C. k. vyšší gymnasium slovanské v Brně (maturita ve školním roce 1873/1874),
   v roce 1874 vstoupil do biskupského bohosloveckého semináře v Brně a roku 1878 byl vysvěcen na kněze,
   roku 1886 vykonal kvalifikační zkoušku pro střední školy


  • zaměstnání

   1878 kooperátor v Újezdě u Brna; administrátor v Letonicích,
   1880 kooperátor v Zábrdovicích,
   1881/1882 prefekt v chlapeckém semináři a výpomocný katecheta na prvním německém gymnáziu v Brně,
   1887–1894 spirituál brněnského bohosloveckého ústavu (čili druhý představený ústavu),
   1889 jmenován titulárním konzistorním radou,
   1894 asesor biskupské konzistoře,
   1910 jmenován kanovníkem královské kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   1887–1912 člen výboru a pokladník Dědictví sv. Cyrila a Metoděje


  • hrob

   hrob kanovníků je umístěn vpravo od vchodu na Ústředním hřbitově v Brně


  • poznámky

   Antonín Adamec působil rovněž jako zpovědník téměř ve všech brněnských ženských klášterech


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Bartoš
   třídní učitel na slovanském gymnaziu


  • rodiče

   Marie Adamcová (Bastlová)
   Vavřinec Adamec


  • sourozenci

   František Adamec
   Jan Adamec


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Do, Jord


Aktualizováno: 07. 04. 2019