Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Přibyl

  prof. MVDr. Emil Přibyl, DrSc.


  • * 21.8.1896 Sudice – † 18.5.1965 Brno


  • zakladatel veterinární gynekologie a porodnictví, zakladatel vědního oboru fyziologie a patologie reprodukce hospodářských zvířat, zabýval se umělou inseminací a andrologií


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • nej...

   Brno: zakladatel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně

  • zajímavé okolnosti

   dne 3. 5. 1945 jmenován NV města Brna pověřencem pro VŠV, tj. zástupce ve funkci rektora (odvolán 1. 6. 1945)


  • bydliště

   Brno, Charvatská 44


  • vzdělání

   maturita na gymnáziu v Boskovicích (1918),
   promoce na VŠZv. (1924),
   asistent ústavu lékařské chemie,
   docent lékařské chemie (29. 9. 1926),
   mimořádný profesor (16. 5. 1929),
   mimořádný profesor porodnictví (1. 3. 1965),
   řádný profesor porodnictví (4. 6. 1946)

  • vyznamenání a pocty

   Diplom za zásluhy o zemědělskou vědu a vzdělání (1954),
   Cena akademika Klobouka (1960),
   na 5. světovém kongresu v Tridentu obdržel zlatou medaili za vědecké práce v oblasti reprodukce zvířat (1964),
   Cena Gregora Mendela (1965)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1932 asistent buiatricko-porodnické kliniky,
   1935–1965 přednosta porodnické kliniky,
   1953–1954 proděkan VF pro vědu a výzkum,
   1954–1956 prorektor Vysoké školy Zemědělské pro vědu a výzkum

  • politická orientace

   v období první republiky člen agrární strany,
   1945 člen národně-socialistické strany

  • odborné a zájmové organizace

   1954 člen-korespondent ČSAZV,
   1956 předseda samostatného veterinárního odboru ČSAZV,
   zakladatel Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně,
   1957 dopisující člen italské společnosti pokroku v zootechnice


  • obrazy

   img5920.jpg img11253.jpg


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Galerie brněnských osobností"


  • osoby

   Miloš Vrtěl
   student prof. MVDr. Emila Přibyla, DrSc. na VŠV v Brně


  • partneři

   Emílie Přibylová (Loubalová)
   sňatek: 17. 12. 1927


  • ulice

   Charvatská
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 09. 06. 2014

Emil Přibyl. Historia medicinae veterinariae - Významní představitelé veterinární medicíny (I. díl). Pardubice 1966.