Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Mašek

  Doc. Ing. Jaroslav Mašek, CSc.


  • * 19.4.1917 Plzeň – † 18.9.1999 Brno


  • generálporučík, československý odbojář, vojenský pedagog, politik, válka a odboj 1938–1945


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   Vyšší státní průmyslová škola v Plzni,
   Vojenská akademie v Hranicích,
   Vysoká škola válečná

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž,
   Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem


  • zaměstnání

   profesor ženijního vojska,
   rektor Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně,
   1971–1981 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění

  • politická orientace

   KSČ

  • odborné a zájmové organizace

   zástupce předsedy Svazu protifašistických bojovníků


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 38, hrob č. 405


  • poznámky

   Dne 5. září 1938 byl jmenován poručíkem ženijního vojska. Koncem dubna 1939 byl v souvislosti se zánikem Československa propuštěn z armády.
   Dne 30. ledna 1940 odešel do emigrace přes Slovensko a Maďarsko do Jugoslávie, kde se stal členem skupiny československých dobrovolníků mířících do Francie. Stal se velitelem čety 1. ženijní roty v Avignonu.
   Po pádu Francie přešel do Velké Británie. Zde působil jako velitel ženijní čety a postupně byl povýšen na kapitána. V květnu 1944 odletěl do Sovětského svazu. Zde působil jako ženijní důstojník samostatné tankové brigády. Podílel se na osvobozovacích bojích v Karpatech a kampani v Československu. Na konci války zastával hodnost štábního kapitána coby náčelník štábu ženijního vojska 1. armády.
   Ve volbách roku 1971 zasedl do české části Sněmovny národů (volební obvod č. 49 - Brno-venkov, Jihomoravský kraj). Mandát obhájil ve volbách roku 1976 (obvod Šumperk, Severomoravský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období (1981).


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 17. 01. 2020