Internetová encyklopedie dějin Brna

Blanka Bouchalová

  PhDr. Blanka Bouchalová


  • * 1948 Brno – † 6.5.2003


  • klinická psycholožka a psychoterapeutka


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   FF MU v Brně - psychologie (ukončeno v roce 1972),
   rigorózní práci obhájila na FF UK v Praze (1977)


  • zaměstnání

   Psychiatrická léčebna v Kroměříži,
   Psychiatrická léčebna v Černovicích,
   od roku 1978 ambulantní sféra v Brně,
   externí pedagožka Psychologického ústavu FF MU v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 10


  • poznámky

   V terapeutické práci používala řadu individuálních i skupinových psychoterapeutických postupů.
   Věnovala se také studiu psychoanalýzy, při kterém musela projít svojí vlastní cvičnou analýzou, kdy během více jak 5 let absolvovala 600 hodin osobní analýzy u významného českého psychoanalytika doc. Václava Mikoty. Patřila tak k první silnější generaci našich psychoanalytiků, kteří byli vyškoleni u českých školitelů. V poválečném Československu byla totiž psychoanalýza potlačována a tak čeští pováleční psychoanalytici byli nuceni získávat zkušenosti v zahraničí.
   Po roce 1989 začala přednášet psychoanalýzu na Psychologickém ústavu v Brně, patřila mezi nejlepší odborníky v oboru.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Deset let od úmrtí Blanky Bouchalové"


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 28. 12. 2018