Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Dostál

  MUDr. Jiří Dostál


  • * 2.8.1931 – † 12.6.1993


  • lékař, primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy, městský anesteziolog v Ostravě


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   zasloužil se o rozvoj oboru anesteziologie, urgentní medicíny a intenzivní péče u nás


  • vzdělání

   Slovanské gymnázium v Olomouci (absolvent v roce 1950),
   Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci - všeobecné lékařství (1956 promoce)


  • zaměstnání

   od roku 1952 volontér, později demonstrátor a pomocná vědecká síla na chirurgické klinice v Olomouci,
   od roku 1956 chirurgické oddělení FNsP v Ostravě-Zábřehu,
   1965–1993 vedoucí lékař a později primář ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy

  • odborné a zájmové organizace

   na studiích člen reprezentačního družstva UP v Olomouci v košíkové,
   člen kolegia krajského anesteziologa,
   člen komise RZP při ministerstvu zdravotnictví


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 27, hrob č. 55–56


  • poznámky

   Po svém nástupu na ARO Městské nemocnice s poliklinikou Ostrava-Fifejdy vytvořil podmínky pro to, aby zde mohla být v roce 1968 otevřena lůžková část oddělení. V roce 1976 se jeho součástí stalo i pracoviště hyperbarické medicíny.
   V roce 1975 byla pod ARO přičleněna rychlá záchranná pomoc a od té doby zajišťovali po lékařské stránce její provoz erudovaní anesteziologové a sestry-specialistky. Postupně byla v Severomoravském kraji vytvořena síť 19 výjezdových stanic RZP a zřízena i stanice Letecké záchranné služby. Na vzniku tohoto uspořádání, které fungovalo až do roku 1991, se významně podílel prim. MUDr. Dostál.
   Publikoval vědecké práce v Československu i zahraničí (Polsko, NSR, USA). Účastnil se také postgraduálního vzdělávání lékařů, připravoval výukové filmy pro studenty LF UJEP v Brně, organizoval školení laiků v základech neodkladné resuscitace.
   Od roku 1994 je v Ostravě pořádána konference Dostálovy dny urgentní medicíny. Zakladatelkou této konference byla doc. MUDr. Jitka Dostálová CSc.


  • obrazy

   img19736.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Primář MUDr. Jiří Dostál"


  • partneři

   Jitka Dostálová (Varmužková)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 18. 03. 2019

Jiří Dostál. Zdroj: Primář MUDr. Jiří Dostál. Anesteziologie & intenzivní medicína. 2009, 6, 337-338.