Internetová encyklopedie dějin Brna

Ivan Řeholka

  PhDr. Ivan Řeholka


  • * 22.2.1943 Brno – † 14.6.2004 Brno


  • historik, archivář, odborný pracovník Národního památkového ústavu v Brně


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium na Antonínské ulici (tehdy SVVŠ),
   učební obor strojní zámečník,
   FF UJEP v Brně - obor archivnictví (1969 promoce)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1969 archivář v Okresním archivu v Břeclavi se sídlem v Mikulově,
   Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody,
   od 1995 externí vyučující na Historickém ústavu FF MU v Brně (předmět Dějiny a teorie památkové péče)

  • odborné a zájmové organizace

   člen komise Ministerstva kultury ČR pro průvodcovskou činnost,
   od roku 1997 hlavní garant grantového projektu Ministerstva kultury ČR na zpracování "Bibliografie nemovitých památek jižní Moravy"


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 18, hrob č. 450–451


  • poznámky

   Pro svůj původ nemohl studovat na vysoké škole, proto se vyučil strojním zámečníkem, poté absolvoval základní vojenskou službu a až pak byl způsobilý studovat FF UJEP v Brně, obor archivnictví. Jeho profesorem byl např. prof. Šebánek.
   Po studiích nastoupil na Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, kde se věnoval prezentaci památkových objektů. Jeho úkolem bylo zpracovávat průvodcovské texty a starat se o jejich prezentaci směrem k veřejnosti. Tyto texty se vyznačovaly odbornou, jazykovou i informační výší. Dbal také o zvýšení kvality jejich přednesu. Také se podílel na přípravě expozic jihomoravských hradů a zámků. Organizoval kastelánská školení, která se konala dvakrát ročně.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jindřich Šebánek
   profesor PhDr. I. Řeholky na FF UJEP v Brně


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 07. 10. 2018