Internetová encyklopedie dějin Brna

Řehoř Josef Papež

  P. Řehoř Josef Papež


  • * 25.2.1917 Brno – † 14.10.1970


  • kněz, politický vězeň


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   teologické učiliště v Brně,
   1941 kněžské svěcení


  • zaměstnání

   1941–1950 kaplan starobrněnského kláštera,
   1950–1951 administrátor na faře v Číhošti,
   1954 farnost v Mikulči,
   1954–1960 správce fary na Starém Brně,
   1960 administrátor v Protivanově

  • politická orientace

   ČSL (1945–1948)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 145–149, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Po Akci K v dubnu 1950 byl dva měsíce internován v centralizačním klášteře v Oseku. V letech 1951–1954 nastoupil vojenskou službu. V roce 1960 zastával funkci administrátora v Protivanově, kam byl přeložen za trest, protože se měl podílet na údajné protistátní činnosti Aloise Novotného z Tišnova.
   Od září do prosince roku 1960 byl vyšetřován a také odsouzen v procesu Bera a spol. na 2 a půl roku za trestný čin podvracení republiky. V tomto procesu byli také odsouzeni augustiniáni P. Bera, P. JančíkP. Peška. Trestná činnost spočívala ve schůzkách s dalšími augustiniány, v návštěvách opata P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci a ve snahách o náboženskou výchovu mládeže. Hlavní informace se vyšetřovatelé dozvěděli z výpovědí P. Papeže a P. Bery. Ti se také k trestné činnosti přiznali. P. Papež se přiznal k tomu, že se scházel nejprve s P. Berou a později i s dalšími obviněnými řeholníky. Společně mluvili o postavení římskokatolické církve v tehdejším Československu. Jedna taková schůzka se konala např. při pohřbu převora starobrněnského kláštera P. Dvořáčka. P. Papež také často navštěvoval opata P. Švandu na Moravci. Společně pak probírali budoucnost řádu. Z Mírova byl propuštěn v roce 1962 na amnestii prezidenta A. Novotného.
   V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Papež se tohoto rozsudku nedožil.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Augustin Miroslav Bera
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů Fulgenc Florian Jančík
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Tomáš Josef Martinec
   spolubratr v řádu augustiniánů Štěpán František Peška
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol.
   další osoby (1)...


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 17. 02. 2019