Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Pechan

  RNDr. Zdeněk Pechan, CSc.


  • * 14.10.1933 Banská Bystrica – † 25.3.2017 Brno


  • biochemik; šachista


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   roku 1951 se stal juniorským mistrem Československa v šachu; patří k zakládajícím členům University Brno, jednoho z nejslavnějších brněnských šachových klubů


  • vzdělání

   od roku 1951 Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně - obor chemie (1968 titul CSc.)


  • dílo

   autor vědeckých prací z oboru biochemie a biofyziky


  • zaměstnání

   Ústav biochemie UJEP v Brně,
   Onkologický ústav v Brně (nynější Masarykův onkologický ústav),
   od roku 1969 Ústav radiologie a jaderné techniky v Košicích,
   po roce 1989 krátce na PřF MU v Brně a v Biofyzikálním ústavu AV ČR

  • odborné a zájmové organizace

   Šachový klub Duras BVK - Královo Pole,
   od roku 2001 předseda šachového klubu Universita Brno


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 66


  • poznámky

   Šachovou kariéru zahájil při studiu gymnázia v roce 1947 v brněnském šachové klubu Duras a poté třemi starty v juniorských přeborech Československa v Chocni, tehdejší líhni šachových talentů. Roku 1949 postoupil ze skupiny do finále B, o rok později se již dělil ve finále A o první místo s Jiřím Veselým, v užším souboji skončil druhý. V roce 1951, když startoval jako junior naposledy, zvítězil a stal se juniorským mistrem Československa.
   Roku 1968 spolu s doc. Vladimírem Šteflem, doc. Ivo Kopečkem a dalšími založili vysokoškolský šachový oddíl při TJ Universita Brno. Od roku 2001 byl jeho předsedou.
   Od konce 50. let se více věnoval biochemii a biofyzice a z šachového dění se vytratil. Po roce 1969 musel z Přírodovědecké fakulty odejít (také kvůli dvěma bratrům, kteří emigrovali do zahraničí).


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 11. 11. 2017