Internetová encyklopedie dějin Brna

Richard Tenora

  Msgre Richard Tenora


  • * 25.6.1872 Kunštát (okres Blansko) – † 14.1.1948


  • katolický kněz, děkan a farář v Náměšti nad Oslavou, kulturní historik


  • pseudonym

   R. T.


  • zajímavé okolnosti

   roku 1928 byl při oficiální návštěvě Náměšti nad Oslavou představen Tomáši Garriguovi Masarykovi


  • čestný občan

   Vícenice u Náměště na Oslavou (1907)


  • vzdělání

   do roku 1878 obecná škola v Kunštátě,
   gymnázium v Německém Brodu (nynější Havlíčkův Brod),
   1892–1896 studium bohosloví v biskupském alumnátu v Brně,
   26. 7. 1896 kněžské svěcení


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1895–1896 editor Musea, časopisu bohoslovců českomoravských,
   12. 8. 1896 – 11. 3. 1897 kooperátor v Benešově,
   13. 3. – 6. 9. 1897 kooperátor ve Velké Bíteši,
   7. 9.–20. 12. 1897 administrátor ve Velké Bíteši,
   21. 12. 1897 – 10. 10. 1900 II. kooperátor v Náměšti nad Oslavou,
   11. 10. 1900 – 19. 11. 1907 I. kooperátor v Náměšti nad Oslavou,
   19. 11. 1907 – 31. 1. 1908 administrátor v Náměšti nad Oslavou,
   od 1. 2. 1908 farář v Náměšti nad Oslavou

  • odborné a zájmové organizace

   člen, zapisovatel a účetní kostelního konkurenčního výboru v Náměšti nad Oslavou


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 16


  • poznámky

   Zasloužil se o opravy náměšťského kostela a fary a také filiálních kostelů v Naloučanech a Vícenicích. Za opravu náměšťského kostela, výchovu mládeže a povznesení duchovního života v obci byl pochválen 9. brněnským biskupem Pavlem, hrabětem z Huyn.
   Na začátku 2. světové války vydal přibližně sedm falešných křestních a oddacích listů pro rodiny z okolí. Také tím, že nikoho z těchto osob neznal, se vystavil velkému nebezpečí ze strany německých úřadů.
   Na faře se během války scházelo tehdejší podzemní hnutí.
   Člen ilegální revolučního národního výboru, který se poprvé sešel 7. května 1945. P. Tenora se stal vedoucím kulturního referátu. Jako jediný se postavil proti internaci 82letého náměšťského starosty dr. Maiwalda, který byl spolu s ostatními Němci internován v místní škole. Nakonec se mu podařilo dr. Maiwaldovi zajistit domácí vězení u svého zetě. Stejně pomohl osovskému hraběti Karlu Haugwitzovi a jeho manželce, kteří do Náměště přišli z Jindřichova Hradce a několikrát byli v Náměšti internováni. P. Tenora jim zajistil převoz do sirotčince v Jundrově, odkud následně odjeli do Rakouska.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jakub Procházka
   pohřben ve stejném hrobě


  • rodiče

   František Tenora
   Antonie Tenorová (Paralová)


  • sourozenci

   Jan Tenora
   Adolf Tenora


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 02. 12. 2018