Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Kluska

  Prof. MUDr. Vladimír Kluska


  • * 29.8.1909 Čebín (okr. Brno-venkov) – † 28.9.2001


  • pediatr, infektolog, přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí


  • zajímavé okolnosti

   zakladatel moravské dětské infekciologie


  • bydliště

   Brno, Grohova 10 (1948)


  • vzdělání

   1920–1928 Reformní reálné gymnázium v Tišnově,
   LF MU v Brně (1935 promoce),
   1947 pediatrický sjezd a studijní pobyt v New Yorku,
   5. 4. – 31. 7. 1948 kurz sociální pediatrie UNICEF v Paříži

  • jiné pocty

   Velká pamětní bronzová medaile UJEP (1974)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1937–1939 sekundární lékař nemocnice ve Zlíně,
   1. 7. 1939 – 1940 lékař na Dětské klinice LF MU v Brně (v době okupace dětské oddělení Zemské nemocnice),
   1940 novorozenecké oddělení Zemské porodnice na Obilním trhu,
   1. 10. 1940 – 31. 5. 1945 pomocná vědecká síla a poté asistent dětského oddělení Zemské nemocnice,
   1. 6. 1945 – 28. 2. 1946 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně,
   1. 3. 1946 – 1947 vedl Dětskou kliniku Palackého univerzity v Olomouci,
   od roku 1947 asistent Dětské kliniky LF MU v Brně a ordinář novorozeneckého oddělení fakultní porodnice v Brně,
   přednášky sociální pediatrie na Vysoké škole sociální v Brně,
   od roku 1951 primář infekčního oddělení Fakultní dětské nemocnice v Brně,
   od roku 1968 přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí

  • odborné a zájmové organizace

   člen výboru pediatrické společnosti,
   jednatel Moravsko-slezské pediatrické společnosti,
   zakládající člen výboru infekční sekce, člen redakční rady Československé pediatrie,
   předseda atestační komise pro dětské lékaře na Moravě


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 9, hrob č. 295–296


  • poznámky

   Od roku 1951 nemohl přednášet na univerzitách. Záminkou bylo náboženské založení, malá ideologická vyspělost a údajný styk s českými emigrantskými kruhy v Paříži. V červnu 1949 byl pro to dokonce souzen. Soud ho sice zprostil viny, vyučovat ale nadále nesměl. Navíc byl diskvalifikován z konkurzního řízení na přednostu I. a II. dětské kliniky, přestože vědeckou kvalifikací i morálkou byl vhodným kandidátem. Byl poškozen v osobním, vědeckém i společenském životě. V roce 1956 bylo dokonce požadováno jeho nové habilitační řízení.
   Roku 1968 navrhla rehabilitační komise návrat doc. Klusky na lékařskou fakultu do funkce přednosty dětské infekční kliniky a také jeho jmenování mimořádným profesorem. Následné období normalizace, však profesuru znemožnilo.
   Prosadil zřízení kliniky dětských infekčních chorob. Vybudoval novorozenecké oddělení v porodnici na Obilním trhu.
   Organizoval mezinárodní pediatrické sjezdy v Brně a také dnes tradiční Pediatrické dny dětské nemocnice. Inicioval rekonstrukci brněnské dětské nemocnice a stavbu nového pavilonu pro kliniku dětských infekčních chorob.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otakar Teyschl
   spolupracovník


  • partneři

   Marie Klusková


  • ulice

   Grohova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 30. 01. 2020