Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Foukal

  Robert Foukal


  • * 28.6.1894 Křelov (dnes Křelov-Břuchotín, okres Olomouc) – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 20. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách, odsouzen pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Bystřice pod Hostýnem, Švajgerovo náměstí 642


  • jiné pocty

   jméno uvedeno na pamětní desce obětí okupace z řad příslušníků pěšího pluku 6 Hanáckého v Olomouci, náměstí Republiky, dále na pamětní desce obětí druhé světové války v Bystřici pod Hostýnem (kostel sv. Jiljí)


  • zaměstnání

   voják z povolání (štábní kapitán v záloze),
   poté úředník Okresního úřadu ve Valašském Meziříčí


  • hrob

   hřbitov v Bystřici pod Hostýnem (kenotaf)


  • poznámky

   Zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další).
   Zatýkání skupiny (z Valašského Meziříčí sem patřili pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, JUDr. Ladislav Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek a strojvůdce Alina, z Bystřice pod Hostýnem škpt. Robert Foukal, z Karlovic učitel František Štěpánek a četnický strážmistr Josef Znoj, ze Vsetína technický úředník Jiří Matula) proběhlo začátkem října 1941.
   Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí.
   Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti, k vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Beránek
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Ostravsku Jiří Matula
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Josef Znoj
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
   další osoby (1)...


  • partneři

   Božena Foukalová (Rašková)


  • události

   7. 5. 1942
   Vykonání poprav v Mauthausenu
   rozsudek 20. 1. 1942


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2017