Internetová encyklopedie dějin Brna

Metoděj Nebojsa

  R. D. Metoděj Nebojsa


  • * 4.7.1906 Pavlovice u Vyškova – † 8.10.1982 Brno


  • římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


  • vzdělání

   v roce 1933 vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   Pamětní deska na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích u Bučovic věnovaná dvěma obětem totalitních režimů z řad duchovenstva, Janu Číhalovi, kaplanu v Bučovicích, a Metoději Nebojsovi, byla odhalena 19. června 2005 z iniciativy Konfederace politických vězňů a místní římskokatolické farnosti.
   Deska z červeného terazza je obdélná na výšku, se zlatým rytým písmem, nad nápisem je zlatý rytý rovnoramenný kříž, pod nápisem znak obce Křižanovice.

   Text:
   + PAMATUJEME NA OBĚTI ZLA A TOTALITY, /
   DĚKUJEME ZA PŘÍKLAD VĚRNOSTI / 
   BOHU I VLASTI. / 
   R. D. JAN ČÍHAL / 
   (22. 10. 1894 – 29. 3. 1942) / 
   RODÁK A PRIMICIANT, / 
   ZEMŘEL V NACISTICKÉM / 
   KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE OSVĚTIM. / 
   R. D. METODĚJ NEBOJSA / (4. 7. 1906 – 8. 10. 1982) / 
   FARÁŘ A PŘEDSEDA MNV, / 
   KOMUNISTY VĚZNĚN A PERZEKUOVÁN. / 
   VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ OBĚTI / 
   1805, 1918, 1945. / 
   KŘIŽANOVICE 19. 6. 2005 //


  • zaměstnání

   1933–1934 kaplan v Jevišovicích,
   1934–1937 kaplan v Dačicích,
   od roku 1937 ve Slavkově u Brna jako II. kooperátor a později i jako katecheta,
   1. 2. 1942 byl jmenován farářem v Křižanovicích, zde byl 12. 5. 1945 zvolen předsedou MNV, úřad řádně vykonával do 14. 3. 1946,
   po propuštění z vězení 12. 9. 1954 pracoval jako pomocný dělník v závodě Drukov v Brně na Trnité ulici, bydlel v Brně-Slatině,
   od konce 60. let mohl jako kněz vypomáhat v Blažovicích a od 1. 1. 1974 v kostele sv. Maří Magdalény v Brně


  • hrob

   hřbitov v Křižanovicích u Bučovic


  • poznámky

   Po roce 1948 se stal komunistickému režimu nepohodlným a nežádoucím. Po vyšetřování na StB byl 12. 5. 1951 zatčen, uvězněn a rozsudkem státního soudu odsouzen pro trestný čin podle §§ 2, 3 zákona č. 231/48 Sb. k trestu odnětí svobody v trvání 5 let, k peněžitému trestu 10.000 Kčs, v případě nedobytnosti k dalšímu trestu odnětí svobody na 2 měsíce, ke ztrátě čestných občanských práv na 5 roků a k propadnutí celého jmění.

   Dne 13. října 1982 byl pochován na brněnském Ústředním hřbitově. Správa hřbitova rozhodla o zrušení jeho hrobu z důvodu neuzavření nájemní smlouvy ke hrobovému místu na další období. Farnost Křižanovice se proto v roce 2016 rozhodla požádat Magistrát města Brna o exhumaci jeho ostatků a jejich převezení včetně náhrobku do obce Křižanovice u Bučovic.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Číhal
   společně uvedeni na pamětní desce


  • stavby

   Kostel sv. Maří Magdaleny
   Františkánská
   místo jeho působení v duchovní správě v 70. letech 20. století
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   původní místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 06. 01. 2019