Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Procházka

  Václav Procházka


  • * 24.9.1910 Ivančice, okr. Brno-venkov – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Jako dospívající chlapec onemocněl zápalem pohrudnice a toto onemocnění mu přivodilo skoliózu páteře. Nebyl tedy ani odveden. Dobře se učil, proto jej rodiče dali na studia.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Ivančice, Rybářská 203


  • vzdělání

   Zemská rolnická škola v Ivančicích,
   Obchodní škola v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 (udělen prezidentem republiky in memoriam),
   Bronzová medaile Čsl. Orel Zásluze in memoriam (2. 4. 1947)

  • jiné pocty

   Čestný člen NSKI in memoriam (jmenován v roce 1946 za zásluhy o Československou republiku a sport),
   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově Městského úřadu v Ivančicích


  • zaměstnání

   úředník a později tajemník zemědělského inspektorátu škol při Zemském úřadu v Brně (s šéfem Ing. Rašticou pak odešel do Přerova),
   úředník Občanské záložny v Ivančicích

  • odborné a zájmové organizace

   NSKI,
   Čsl. Orel (jednota Ivančice, Orelská župa Sušilova),
   záliba ve fotografování


  • poznámky

   Zapojen do odbojové skupiny Hnutí slovanské domoviny. Gestapem zatčen v Ivančicích 15. 5. 1942 (přímo ve své kanceláři). Vězněn byl v táboře "Pod kaštany", Veveří 112, budova č. 6. Stanný soud, který jej odsoudil, zasedal v malé posluchárně č. 2 v přízemí budovy někdejší právnické fakulty (Veveří 70). Poprava se uskutečnila v Kounicových kolejích. V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 17. 6. 1942.
   Více informací ze života Václava Procházky uvádíme v přiložené vzpomínce k 100. výročí jeho narození. Text připravil dr. Ludvík Mucha, s jehož souhlasem jej na stránkách naší encyklopedie rádi prezentujeme.


  • soubory ke stažení

   100. výročí narození Václava Procházky - vzpomínka dr. L. Muchy.pdf [85.8 kB]


  • obrazy

   img10580.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   17. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2373 l
   16. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš, Jis


Aktualizováno: 12. 06. 2016

Václav Procházka. Fotografii poskytl pan Jan Procházka, děkujeme.