Internetová encyklopedie dějin Brna

Augusta Feinerová

  Ing. in memoriam Augusta Feinerová


  • * 7.5.1920 Kremnica (Slovensko) – † 9.1942 Osvětim


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; posluchači brněnské techniky


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1940 si žádala o vystěhování do Palestiny, 27. 11. 1940 dostala od Palestinského úradu (Ústredňa Židov) v Bratislavě potvrzení, že jí byl udělen certifikát opravňující ji k vystěhování do Palestiny. Dne 11. 12. 1940 požádala o vydání cestovního pasu, žádost však odvolala pro různé těžkosti, uvedla však, že později bude na žádosti trvat.


  • bydliště

   Kremnica, Bystrická dolina 396


  • vzdělání

   Československé státní reformované reálné gymnázium v Kremnici (1938 maturita),
   Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše - chemické inženýrství (titul Ing. in memoriam)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Móric Feiner
   Aurélie Feinerová


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace VUT Brno
   pamětní deska: Opletalova 6/01


  • související odkazy

   Augusta Feinerová


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 02. 03. 2018