Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Novák

  Jan Novák


  • * 8.4.1921 Nová Říše (okres Jihlava) – † 17.11.1984 Ulm (SRN)


  • hudební skladatel; jediný český žák Bohuslava Martinů, autor filmové a divadelní hudby


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • nej...

   Československo: jediný český žák Bohuslava Martinů

  • zajímavé okolnosti

   byl předlohou jedné z hlavních postav románu Karla Ptáčníka „Ročník 21“, s nímž se při totálním nasazení v Německu za druhé světové války potkal


  • bydliště

   Brno, Květná 24

  • čestný občan

   čestné občanství Města Brna in memoriam (rozhodnutí o udělení na 30. zasedání zastupitelstva Města Brna 6. 12. 2005)


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1940 maturita),
   konzervatoř v Brně (u prof. Viléma Petrželky, studium přerušené totálním nasazením ukončeno (1946),
   stipendium v USA (zde žákem Bohuslava Martinů)

  • vyznamenání a pocty

   medaile „Za zásluhy“ in memoriam (udělil prezident Václav Havel)

  • jiné pocty

   ve Villa Lagarina, nedaleko italského Rovereta, se nachází hudební škola, která nese jméno Jana Nováka


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   v letech 1948–1968 žil a tvořil v Brně,
   emigrace s rodinou - po srpnu 1968 žil v Dánsku, Itálii a Německu


  • hrob

   Rovereto v Itálii (v roce 2011 ostatky převezeny do Brna, 1. 4. 2011 uloženy v rámci pocty k jeho nedožitým 90. narozeninám na Ústřední hřbitov v Brně a 4. 4. 2011 prohlášen hrob čestným hrobem)

  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 42 (náhrobek vytvořil akad. sochař Svatopluk Sládeček)


  • poznámky

   Itálie byla pro Nováka kolébkou latinského jazyka, který sám dokonale ovládal a používal ve většině svých skladeb. U nás byla jeho tvorba ignorována, v zahraničí byl počítán k nejpronikavějším osobnostem české hudby 20. století.
   Propagátory jeho díla se stali Rafael Kubelík, Martin Turnovský a další osobnosti.


  • obrazy

   img12217.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vilém Petrželka
   profesor Metoděj Vladimír Vitula
   zásluhou M. V. Vituly byla v Nové Říši vybudována pamětní síň Jana Nováka


  • partneři

   Eliška Nováková (Hanousková)
   sňatek: 1949 v Nové Říši


  • děti

   Clara Ördese (Nováková)
   Dora Wilmington (Nováková)


  • sourozenci

   Metoděj Novák


  • ulice

   Květná
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   4. 4. 2011
   Koncert „Návrat Jana Nováka“
   skladatel, k jehož poctě se koncert konal
   4. 4. 2011
   Uložení ostatků Jana Nováka
   jemu věnován pietní akt


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 01. 08. 2019

Čestný hrob Jana Nováka, jehož ostatky byly uloženy v čestném kruhu Ústředního hřbitova v Brně 4. dubna 2011. Foto: Silvie Doleželová, archiv www.encyklopedie.brna.cz.