Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloslav Ištvan

  doc. Miloslav Ištvan


  • * 2.9.1928 Olomouc – † 26.1.1990 Brno


  • hudebník - jedna z nejvýraznějších osobností české hudby po 2. světové válce; profesor na JAMU v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • bydliště

   Brno:
   - různé podnájmy (do roku 1955), např. 1948 Titova (dnes Gorkého) 9
   - Orlí 1 (1955–1968)
   - Jindřichova 12 (od roku 1968)


  • vzdělání

   1939–1940 první ročník měšťanky v Bystřici nad Pernštejnem,
   1940–1942 sekunda až tercie na Spolkovém reálném ruském gymnáziu v Praze na Pankráci (v této době se soukromě vzdělával ve hře na klavír u Františka Maxiána a jako samouk začal komponovat),
   1942–1945 kvarta až sexta na Reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě,
   1945–1947 septima a oktáva na Reálném gymnáziu na Sirotkově ulici v Brně Žabovřeskách (v té době soukromě studoval skladbu u Františka Suchého),
   1947/1948 Abiturientský kurz na Konzervatoři Brno (v té době soukromě studoval skladbu u Viléma Petrželky),
   1948–1952 studium kompozice na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jaroslava Kvapila,
   1953–1956 aspirantura na JAMU v Brně v oboru skladba u Jaroslava Kvapila

  • vyznamenání a pocty

   Krajské ceny Leoše Janáčka,
   ceny ze zahraničních soutěží,
   Ceny československé kritiky,
   ceny Českého hudebního fondu, aj.


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1952–1953 a 1956–1965 JAMU (asistent),
   1965–1990 JAMU (aspirant, docent),
   leden 1970 – únor 1971 prorektor JAMU v Brně (v 1. polovině osmdesátých let mu byla nabídnuta profesura, ovšem s podmínkou, že "vystuduje" VUML), to odmítl

  • politická orientace

   KSČ (asi v letech 1953–1970), od roku 1970 nestraník

  • odborné a zájmové organizace

   - od 50. let 20 století - OSA a Svaz československých skladatelů
   - 60. léta 20. století - Skupina A při SČS (později nazývané Parasiti Apollonis)
   - konec 60. let 20. století - člen Skupiny Q
   - v roce 1970 byl zrušen dosavadní Svaz skladatelů a byl nahrazen Svazem československých skladatelů a koncertních umělců, kam byl přijat až v roce 1978, a to kvůli svému politickému postoji a tvrdé kritice některých postav brněnské kultury (25. 7. 1968, Literární listy - Barvík, Burjanek)
   - v roce 1980 inicioval a zorganizoval volné sdružení hudebních skladatelů a muzikologů, lidí, které k sobě vázalo obdobné politické smýšlení a tendence svobodně, hluboce, hledačsky tvořit - toto sdružení se po převratu roku 1989 ustanovilo veřejně jako občanské sdružení Camerata Brno, organizované v celostátní Asociaci hudebních umělců a vědců


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 42, hrob č. 127

  • čestný hrob

   byl pro něj sice městem Brnem nabídnut, ale protože nebylo možné pochovat jej spolu s manželkou Věrou již dříve zesnulou, rodina nabídku odmítla


  • poznámky

   Již v období středoškolských studií M. Ištvan začal komponovat, avšak byl také praktický muzikant: hrál sólově na klavír nebo doprovázel a kromě toho hrál na hornu v dechové kapele v Novém Městě na Moravě.
   V 50. letech, v době studia na JAMU v Brně, působil v mládežnickém Souboru J. Fučíka (písně a tance, estrádní orchestr) především jako umělecký vedoucí, ale také tam hrál na akordeon, kytaru a kontrabas.


  • obrazy

   img7124.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Bárta
   student Jiří Bulis
   student František Gregor Emmert
   student na JAMU v Brně Jaroslav Kvapil
   profesor Bohdan Lacina
   přítel
   další osoby (4)...


  • partneři

   Věra Ištvanová (Ronzanyiová)
   sňatek: 26. 7. 1952, Brno


  • děti

   Miloslav Ištvan
   Radomír Ištvan


  • ulice

   Orlí
   bydliště v letech 1955–1968 Jindřichova
   bydliště od roku 1968


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   Výstava Miloslav Ištvan - skladatel překračující hranice evropské hudby
   Zemřel skladatel Evžen Zámečník, držitel Ceny města Brna na webu Brno


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 23. 01. 2020

Miloslav Ištvan. Fotografii poskytl pan Radomír Ištvan, děkujeme.