Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Trlica

  Josef Trlica


  • * 1.8.1908 Ústí (okres Vsetín) – † 7.11.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • interbrigadista ve Španělsku; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace, první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Velká Lhota čp. 84 (okres Vsetín, v době úmrtí)


  • zaměstnání

   pekařský pomocník

  • politická orientace

   KSČ


  • poznámky

   Účastnil se bojů v mezinárodních brigádách na pomoc demokratickému Španělsku. Při návratu ze Španělska v roce 1938 žádal v Paříži o vydání cestovního pasu; v popisu osoby je uvedeno, že má oblý obličej, oči šedozelené barvy, vlasy světle kaštanové.
   Za nacistické okupace se stal hlavou komunistického odboje na Vsetínsku.
   Zatčen byl 7. 10. 1941, když byl Karlem Zezulčíkem vyzrazen jeho ilegální úkryt u Valašské Bystřice, v domku lesního dělníka Jana Hurtíka. Podle zápisu o celé zatýkací akci, který byl pořízen proto, že při zatýkání došlo k mimořádné události (strážmistr Švidrnoch z četnické stanice Jablůnka, který byl k zatýkání přibrán jako psovod, na Trlicu vypálil sedm ran z pistole). Datum zatčení 3. 10. 1941, které se také někdy v literatuře objevuje, není tedy přesné. Trlicova výpověď pak vedla jak k objasnění některých sabotáží, tak k rozbití odbojové struktury KSČ na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku i údajně i v ústředí v Praze. Tragické důsledky jeho výpovědi je však nutno přičíst také nedostatečnému dodržování pravidel konspirace. Po válce byl uveden v oficiálním seznamu osob, které spolupracovaly s gestapem (vydán ministerstvem vnitra), zatracován proto některými stranickými ideology a historiografy.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 10. 11. 1941.
   (Informace pro naši encyklopedii poskytl PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně. Děkujeme.)


  • obrazy

   img9333.jpg img9332.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Hurtík
   Jan Hurtík poskytl ve svém domku ilegální úkryt Josefovi Trlicovi Karel Zezulčík
   spolupráce v odboji; Karel Zezulčík vyzradil ilegální úkryt Josefa Trlici ve Valašské Bystřici


  • rodiče

   Františka Trlicová


  • události

   8. 11. 1941
   Zápis popravených v Brně 7. 11. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 4008a
   7. 11. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (pátek 7. listopadu)
   popraven


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020

Josef Trlica (fotografie z žádosti o vydání cesovního pasu pro návrat do ČSR). In: Státní okresní archiv Vsetín, fond Okresní úřad ve Vsetíně, inv. č. 509, kart. 226. Kopii dokladu poskytl pro encyklopedii PhDr. Tomáš Baletka, Ph. D.,...