Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Stránský

  JUDr. Jan Stránský


  • * 3.12.1913 Brno – † 22.2.1998 Connecticut (USA)


  • novinář, politik, válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (1931 maturita),
   1931 – 23. 5. 1936 Právnická fakulta Univerzity Karlovy


  • dílo

   East Wind Over Prague


  • zaměstnání

   novinář:
   - 1930–1932 Lidové noviny v Praze (soudní referent)
   - 1932 redakce Lidových novin v Praze i Brně
   - 1935 korespondent Lidových novin ve Vídni
   - 1937 také zahraniční korespondent Lidových novin v Londýně

   1937–1939 vojenská služba,
   1939–1945 exil v Anglii, osobní sekretář, později šéf, kanceláře ministerského předsedy exilové vlády; vystoupení v rozhlase, především BBC,
   1946 po návratu do osvobozené vlasti zvolen poslancem Národního shromáždění za národně socialistickou stranu,
   1948 po únorových událostech uprchl za pomoci amerických diplomatů do Německa (odtud odchod do Anglie, pracoval jako redaktor týdeníku Tablet),
   1951 spolu s Pavlem Tigridem založil v Mnichově Český stůl nové stanice Radio Svobodná Evropa,
   1952 odjezd do New Yorku, zde šéf tiskové služby Svobodné Evropy,
   1961–1963 působení v Indii,
   1963–1975 politický poradce a referent Radia Svobodná Evropa v New Yorku,
   1975 odchod do penze


  • poznámky

   Do čs. zahraničního vojska odveden 25. 9. 1939 v Paříži (Francie). Osobní číslo: Z; B-754.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Blažena Stránská (Hromádková)


  • rodiče

   Milada Stránská (Zedníková)
   Jaroslav Stránský


  • související odkazy

   stránky MUDr. Martina Jana Stránského


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 30. 11. 2019