Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Svoboda

  JUDr. Jan Svoboda


  • * 15.10.1881 Sobůlky u Kyjova – † 12.5.1968 Praha


  • vládní rada a sociální pracovník


  • zajímavé okolnosti

   Založil stavební družstvo pro vybudování vysokoškolské koleje "Sušil" v Brně (1920–1923). Také se stal zakladatelem prvního diecézního svazu Charity v ČSR pro diecézi brněnskou (1921).


  • bydliště

   Brno, Zahradnická 15


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Kroměříži,
   jezuitský alumnát (2 roky),
   právnická fakulta ve Vídni - práva a účetnictví


  • dílo

   Zabýval se zejména problematikou cyrilometodějské misie a období velkomoravského.

   Publikační činnost:
   - Příručka válečného poškozence čsl. 1923.
   - Přes propasti věků - tři kapitoly z našich nejstarších dějin, Praha 2004.


  • zaměstnání

   účetní důstojník za 1. světové války v Haliči,
   ředitel Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně (od roku 1920),
   Zemský úřad pro válečné poškozence v Praze (od roku 1931),
   vládní rada a ředitel na ministerstvu sociální a zdravotní správy (od roku 1940)

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel Spolku českých úředníků státních ve Vídni a úřednické mensy (1908),
   zakladatel stavebního družstva - Útulna sv. Alžběty pro české pomocnice v domácnosti ve Vídni (1909),
   výbor Slovanské společnosti národohospodářské ve Vídni (1910),
   předseda dozorčí rady v Sociálních domech Šrámkových (od roku 1921)


  • hrob

   Praha-Bubenč


  • poznámky

   Redigoval časopisy Obzor sociální péče a Válečný poškozenec (1921).
   Založil knihtiskárnu a nakladatelství Humana v Letovicích (1924) a v roce 1930 také Matici svatoklimentskou pro obnovu Hradiska sv. Klimenta a řídil její věstník Velká Morava.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 07. 05. 2018